Tytuł: Informacja o zawarciu umowy - przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla osób starszych po 60 roku życia z zakresu przyczyn i skutków przemocy w ramach programu osłonowego "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE"
Symbol: CRIII.3421.3.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w związku z zapytaniem ofertowym z 28 lipca 2020 roku na usługę połeczną - przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla osób starszych po 60 roku życia z zakresu przyczyn i skutków przemocy w ramach programu osłonowego "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE", zawarto umowę z nastepującym wykonawcą:

 

Janina Lizis zam. ul. Zamkowa 18/3, 42-600 Tarnowskie Góry

 

Dokument utworzono: Aspirant pracy socjalnej - mgr Magdalena Ceglarek

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Ceglarek
Data wprowadzenia: 2020-08-25
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2020-08-25