Tytuł: Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie usługi wsparcia w zakresie nauki dietetyki w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego
Symbol: CRIII.3421.8.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w związku z zapytaniem ofertowym z 9 września 2020 roku na świadczenie usługi wsparcia w zakresie nauki dietetyki w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego, zawarto umowę z następującym wykonawcą: 

 

FC Oliwia Płaczek ul. Powstańców Śląskich 34/6 42-600 Tarnowskie Góry

 

Dokument utworzono: Koordynator projektu – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2020-09-30
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2020-09-30
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2020-09-30