Tytuł: Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie cyklu II terapii metodą Tomatisa dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu "Teraz MY"
Symbol: CRIII-TM.3421.7.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, zapytanie ofertowe z 19 listopada 2020 r. na usługę społeczną - przeprowadzenie cyklu II terapii metodą Tomatisa dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu "Teraz MY" - zawarto umowę z następującym wykonawcą:

Akademia Logopedyczna dr Agata Juziuk-Wyglendacz, ul. Krakowska 2/4, 42-600 Tarnowskie Góry

 

Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego - mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2020-12-01
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2020-12-01