Tytuł: Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku
Symbol: CR.II.0718.1.2020

Szczegóły w załączniku do pobrania poniżej.

Dokument utworzono: Hanna Furmanek - pracownik ds. kadrowo – organizacyjno – administracyjnych

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Łukasz Jęczek
Data wprowadzenia: 2021-03-15
Załączniki:
1) Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 rokuWprowadził: Ryszard Hadyk, Dnia: 2020-01-13
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2020-01-13
Edycja dokumentu: Łukasz Jęczek, dnia: 2021-03-15