Tytuł: Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zamówienia było prowadzenie grupy wsparcia edukacyjnego dla max 20 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej w ramach realizacji projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Symbol: CR III 3421 / PCUS / 7 / 2018

W odpowiedzi na otrzymane oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym  nr CR III 3421 / PCUS / 7 / 2018  z 06/08/2018r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż na prowadzenie grupy wsparcia edukacyjnego dla max 20 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wybrano następującego Wykonawcę:

Grupa CSW Delta Sp. z o.o., 27-400 Ostrowiec Św., ul. Kilińskiego 22M


Dokument utworzono: Koordynator projektu – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2018-08-27
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2018-08-27
Przesunięcie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-01-17