Tytuł: Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Przedmiotem zapytania ofertowego było prowadzenie mediacji rodzinnych dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Symbol: CR III 3421 / PCUS / 13 / 2018

W odpowiedzi na otrzymane oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym  nr CR III 3421 / PCUS / 13 / 2018  z 27/08/2018r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż na prowadzenie mediacji rodzinnych dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wybrano następującego Wykonawcę:

Krzysztof Kratofil, ul. Przygodna 1, 42-610 Miasteczko Śląskie


Dokument utworzono: Koordynator projektu – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2018-09-07
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2018-09-07
Przesunięcie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-01-17