Tytuł: Informacja o nie udzieleniu zamówienia - Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zapytania było świadczenie usługi w postaci prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Symbol: CR III 3421 / 1 / 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, w związku zapytaniem ofertowym CR III 3421 / 1 / 2018 z 30 sierpnia 2018 r. informuje, iż na świadczenie usługi w postaci prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, nie udzielono zamówienia.


Dokument utworzono: Koordynator projektu – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2018-09-19
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2018-09-19
Przesunięcie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-01-17