Tytuł: Informacja o nie udzieleniu zamówienia – PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania było prowadzenie poradnictwa lekarza seksuologa dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Symbol: CR III 3421 / PCUS / 3 / 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, w związku zapytaniem ofertowym CR III 3421 / PCUS / 3 / 2018 z 11/09/2018 r. informuje, iż na prowadzenie prowadzenie poradnictwa lekarza seksuologa dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nie udzielono zamówienia.


Dokument utworzono: Koordynator projektu – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2018-09-25
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2018-09-25
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2018-09-25
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2018-09-25
Przesunięcie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-01-17