Tytuł: Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe na prowadzenie w części A: szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - moduł podstawowy; w części B: szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - moduł zaawansowany
Symbol: CR II 3421 / 57 / 18

W odpowiedzi na otrzymane oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym  nr CR II 3421 / 57 / 18  z 23/10/2018r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż na prowadzenie w części A: szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - moduł podstawowy; w części B: szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - moduł zaawansowany, wybrano następującego Wykonawcę:

Centrum PSR Tomasz Świtek, ul. Rąbińska 130, Inowrocław


Dokument utworzono: Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej - mgr Anna Gierad-Haida

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2018-11-06
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2018-11-06
Przesunięcie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-01-17
Przesunięcie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-01-17