Tytuł: Oferta pracy - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (przedłużenie)
Symbol: CRII.1110.2.2020

Szczegóły w załączeniu.

 

Dokument utworzono: Główny specjalista - mgr Ewa Adamczewska

 

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2020-02-27
Załączniki:
1) Druk zgody na przetwarzanie danychWprowadził: Ryszard Hadyk, Dnia: 2020-02-07
2) Klauzula Informacyjna w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich GórachWprowadził: Ryszard Hadyk, Dnia: 2020-02-07
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowychWprowadził: Ryszard Hadyk, Dnia: 2020-02-07
4) Oferta pracy (przedłużenie)Wprowadził: Ryszard Hadyk, Dnia: 2020-02-27
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2020-02-07
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2020-02-18
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2020-02-27