Tytuł: Oferta na świadczenie usług psychologa

Oferta na świadczenie usług psychloga.

Szczegóły w załączeniu.

 

Dokument utworzono: Główny specjalista - mgr Ewa Adamczewska

 

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Ceglarek-Furman
Data wprowadzenia: 2021-05-10
Załączniki:
1) Oferta na świadczenie usług psychologaWprowadził: Magdalena Ceglarek-Furman, Dnia: 2021-05-10
2) klauzula RODOWprowadził: Magdalena Ceglarek-Furman, Dnia: 2021-05-10
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Wprowadził: Magdalena Ceglarek-Furman, Dnia: 2021-05-10
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Ceglarek-Furman, dnia: 2021-05-10