Tytuł: Program Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowany w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012 – 2014

Treść Programu oraz uchwała nr XLII/405/2013 Rady Powiatu z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012 – 2014” dostępne w załączeniu.

Dokument utworzono: Kierownik Działu Wsparcia Rodziny – mgr inż. Ryszard Hadyk

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - mgr Klaudia Zyśk
Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2013-06-05
Załączniki:
1) Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 2012 – 2014Wprowadził: Ryszard Hadyk, Dnia: 2013-06-05
2) Uchwała nr XLII/405/2013 Rady Powiatu z dnia 28 maja 2013 o zmianie ProgramuWprowadził: Ryszard Hadyk, Dnia: 2013-06-05
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2011-08-03
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2013-06-05