Tytuł: Program Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowany w Powiecie Tarnogórskim w latach 2015 - 2017

Uchwała nr X/90/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2015 - 2017”

dostępna pod poniższym adresem

http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1985&parcat=1788&tekst=X/90/2015&t=more&grupa=155e014025ba6c


Dokument utworzono: mgr inż. Ryszard Hadyk

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2017-04-19
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2017-04-19
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2017-04-19