Tytuł: Informacja o rozstrzygnięciu - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu posługiwania się językiem migowym dla uczestnika projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Symbol: CRIII-TM.3421.6.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, zapytanie ofertowe z dnia 28 stycznia 2021 r. na przeprowadzenie szkolenia z zakresu posługiwania się językiem migowym dla uczestnika projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostało rozstrzygnięte, wybrano nastepującego wykonawcę:

 

Michał Jasiński ul. Wolności 303/7, 41-800 Zabrze

Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego - mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Ceglarek
Data wprowadzenia: 2021-02-08
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2021-02-08