Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe - na usługę społeczną dot. organizacji warsztatów wyjazdowych dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą - uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Symbol: CRIII-TM.3421.1.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż na usługę społeczną dot. organizacji warsztatów wyjazdowych dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą - uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawarto umowę z:

 

C.M.T. Jaworzno z siedziba 43-600 Jaworzno, ul. J. Słowackiego 4a


Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2019-02-20
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-02-20