Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - na zorganizowanie letnich warsztatów terapeutycznych wyjazdowych dla dzieci - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Symbol: CRIII-TM.3421.16.2019

W odpowiedzi na otrzymane oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym  nr CRIII-TM.3421.16.2019  z 01/04/2019r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż na zorganizowanie letnich warsztatów terapeutycznych wyjazdowych dla dzieci - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawarto umowę z następującym wykonawcą:

 

Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Małgorzata Klecka, ul. Hołdunowska 70A, 43-143 Lędziny

 

 

 


Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego – mgr Agnieszka Winkler


Autoryzacja: p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Janina Lizis


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2019-05-23
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-05-23
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-05-23