Tytuł: Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Symbol: CRIII.3421.1.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 14 lutego 2020 r. na usługę społeczną - prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zawarto umowę z następujacym wykonawcą:

Część B:

Pani Janina Lizis zamieszkała Tarnowskie Góry ul. Zamkowa 18/3.

 

Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego - mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2020-03-03
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2020-03-03