Tytuł: Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenia warsztatów dla rodzin w zakresie komunikacji rodzic - dziecko w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Symbol: CRIII-PCUS.3421.3.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 20 stycznia 2020 r. na usługę społeczną - prowadzenia warsztatów dla rodzin w zakresie komunikacji rodzic - dziecko w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zawarto umowę z nastepującym wykonawcą - przyznane punkty za spełnienie kryterium ceny - 100 punktów: 

 

C.M.T. Sp. z o. o. ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno


Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego - mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk

 


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Ceglarek
Data wprowadzenia: 2020-05-05
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2020-05-05