Tytuł: Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania była dostawa i montaż tablicy interaktywnej wraz z montażem w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Symbol: CR III 3421 / PCUS / 12 / 2018

W odpowiedzi na otrzymane oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym  nr CR III 3421 / PCUS / 12 / 2018  z 11/09/2018r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż na dostawę i montaż tablicy interaktywnej wraz z montażem w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wybrano następującego Wykonawcę:

 

Dreamtec Sp z o.o. pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław

 


Dokument utworzono: Koordynator projektu – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2018-09-19
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2018-09-19
Przesunięcie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-01-17