Tytuł: Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. dostępny w załączeniu.

 

Dokument utworzono: Główny Księgowy - Lucyna Jabłońska


Autoryzacja: Kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – Andrzej Jochlik


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2019-05-08
Załączniki:
1) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.Wprowadził: Ryszard Hadyk, Dnia: 2019-05-08
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-05-08
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-05-08