Tytuł: Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r. dostępny w załączeniu.

 

Dokument utworzono: Główny Księgowy - Lucyna Jabłońska


Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2020-07-09
Załączniki:
1) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.Wprowadził: Ryszard Hadyk, Dnia: 2020-07-09
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2020-07-09