Tytuł: Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach (Zarządzenie nr 9/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach z 16 marca 2009r.) oraz Zarządzenie nr 4/2012 z 13 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 9/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach z 16 marca 2009r. stanowią załącznik do niniejszej informacji.

Dokument utworzono: Ewa Adamczewska - pracownik ds. organizacyjno-gospodarczych

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - mgr Klaudia Zyśk

Szczegóły odnośnie naboru w załączniku do pobrania poniżej.


Osoba wprowadzająca dokument: Łukasz Jęczek
Data wprowadzenia: 2021-03-15
Załączniki:
1) Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy w PCPRWprowadził: Ryszard Hadyk, Dnia: 2009-04-22
2) Zmiana Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędniczeWprowadził: Ryszard Hadyk, Dnia: 2012-02-01
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2009-04-01
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2009-04-22
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2012-02-01
Przesunięcie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2017-11-08
Edycja dokumentu: Łukasz Jęczek, dnia: 2021-03-15