» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Ochrona Danych Osobowych

Tytuł:  Klauzula informacyjna w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 Typ: PDF, Rozmiar: 141.93 KB

Data dokumentu: 2022-03-01

Data wprowadzenia: 2022-03-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 Typ: PDF, Rozmiar: 139.82 KB

Data dokumentu: 2022-03-01

Data wprowadzenia: 2022-03-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna skierowana do interwentów

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna skierowana do interwentów Typ: PDF, Rozmiar: 163.92 KB

Data dokumentu: 2021-11-25

Data wprowadzenia: 2021-11-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna skierowana do osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PCPR Tarnowskie Góry

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna skierowana do osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PCPR Tarnowskie Góry Typ: PDF, Rozmiar: 165.79 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2021-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna skierowana do osób korzystających ze specjalistycznego poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego, socjalnego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna skierowana do osób korzystających ze specjalistycznego poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego, socjalnego realizowanego przez PCPR Typ: PDF, Rozmiar: 157.87 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2021-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna skierowana dla zawodowych rodzin zastępczych, pomocowych i rodzinnych domów dziecka

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna skierowana dla zawodowych rodzin zastępczych, pomocowych i rodzinnych domów dziecka Typ: PDF, Rozmiar: 161.29 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2021-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna skierowana dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna skierowana dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich Typ: PDF, Rozmiar: 161.94 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2021-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników szkolenia dla rodzin zastępczych i umieszczeniu ich na liście kandydatów na rodziny zastępcze

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników szkolenia dla rodzin zastępczych i umieszczeniu ich na liście kandydatów na rodziny zastępcze Typ: PDF, Rozmiar: 161.09 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2021-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w latach 2021 – 2023

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników Programu Profilaktycznego Typ: PDF, Rozmiar: 165.2 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2021-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników program psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników program psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie Typ: PDF, Rozmiar: 157.96 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2021-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie Typ: PDF, Rozmiar: 158.57 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2021-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna w sprawie korzystania ze specjalistycznego poradnictwa w zakresie interwencji kryzysowej

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna w sprawie korzystania ze specjalistycznego poradnictwa w zakresie interwencji kryzysowej Typ: PDF, Rozmiar: 132.55 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2021-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Załączniki:
1) KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Typ: PDF, Rozmiar: 171.75 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2021-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób odbywających staż/wolontariat/praktyki/prace interwencyjne/roboty publiczne w PCPR w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna dla osób odbywających staż/wolontariat/praktyki/prace interwencyjne/roboty publiczne w PCPR w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 140.59 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2021-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Córach

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Córach Typ: PDF, Rozmiar: 165.41 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2021-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Córach

Załączniki:
1) KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Córach Typ: PDF, Rozmiar: 165.41 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2021-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna skierowana do osób z niepełnosprawnościami ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
1) KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana do osób z niepełnosprawnościami ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON Typ: PDF, Rozmiar: 166.01 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2021-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna dla osób rozpoczynających proces usamodzielnienia

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna skierowana dla osób rozpoczynających proces usamodzielnienia Typ: PDF, Rozmiar: 159.14 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2021-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna w sprawie wszczęcia postępowania o Niebieską Kartę

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna w sprawie wszczęcia postępowania o Niebieską Kartę Typ: PDF, Rozmiar: 158.38 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2021-10-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej Typ: PDF, Rozmiar: 169.98 KB

Data dokumentu: 2021-10-18

Data wprowadzenia: 2021-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Organ Nadzorczy

Data wprowadzenia: 2021-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Administrator Danych Osobowych

Data wprowadzenia: 2018-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Data wprowadzenia: 2018-09-21

WIĘCEJ »
POWRÓT