» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Ochrona Danych Osobowych

Tytuł:  Organ Nadzorczy

Data wprowadzenia: 2021-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna dla instytucji, firm, organów współpracujących z PCPR

Załączniki:
1) Klauzula Informacyjna dla instytucji, firm, organów współpracujących z PCPR

Data wprowadzenia: 2019-07-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna w sprawie wszczęcia postępowania o Niebieską Kartę

Załączniki:
1) Klauzula Informacyjna w sprawie wszczęcia postępowania o Niebieską Kartę

Data wprowadzenia: 2019-07-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna w sprawie korzystania z poradnictwa specjalistycznego

Załączniki:
1) Klauzula Informacyjna w sprawie korzystania z poradnictwa specjalistycznego

Data wprowadzenia: 2019-07-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana dla uczestników programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Załączniki:
1) Klauzula Informacyjna skierowana dla uczestników programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Data wprowadzenia: 2019-07-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana do osób zgłaszających się do udziału w projekcie „MAM MOC – pokonam przemoc” w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2019 r.

Załączniki:
1) skierowana do osób zgłaszających się do udziału w projekcie „MAM MOC – pokonam przemoc” w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu ofert dla gmin i powiatów woj

Data wprowadzenia: 2019-07-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana do osób korzystających ze świadczenia usług opieki wytchnieniowej realizowanej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Załączniki:
1) Klauzula Informacyjna skierowana do osób korzystających ze świadczenia usług opieki wytchnieniowej realizowanej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 MRPiPS

Data wprowadzenia: 2019-07-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana dla uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Załączniki:
1) Klauzula Informacyjna skierowana dla uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Data wprowadzenia: 2019-07-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Załączniki:
1) Klauzula Informacyjna w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Data wprowadzenia: 2019-07-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana do osób przystępujących do rekrutacji do projektu "Teraz MY"

Załączniki:
1) Klauzula Informacyjna skierowana do osób przystępujących do rekrutacji do projektu "Teraz MY"

Data wprowadzenia: 2019-07-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana dla interwentów

Załączniki:
1) Klauzula Informacyjna skierowana dla interwentów

Data wprowadzenia: 2019-07-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna w ramach obowiązku ponoszenia opłaty z art. 193 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018 r. poz 998 ze zm.), dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na podstawie art. 38 wspomnianej ustawy oraz realizacji planu pomocy dziecku o którym mowa w wspomnianej ustawie

Załączniki:
1) Klauzula Informacyjna w ramach art. 193, art. 38 oraz realizacji planu pomocy dziecku

Data wprowadzenia: 2018-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
1) Klauzula Informacyjna Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Data wprowadzenia: 2018-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana dla osób rozpoczynających proces usamodzielnienia

Załączniki:
1) Klauzula Informacyjna skierowana dla osób rozpoczynających proces usamodzielnienia

Data wprowadzenia: 2018-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Załączniki:
1) Klauzula Informacyjna skierowana dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Data wprowadzenia: 2018-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna w związku z zatrudnieniem w PCPR w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Klauzula Informacyjna w związku z zatrudnieniem w PCPR w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2018-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Klauzula Informacyjna w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2018-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Obowiązek informacyjny - Ogólna Klauzula Informacyjna

Załączniki:
1) Obowiązek informacyjny - Ogólna Klauzula Informacyjna

Data wprowadzenia: 2018-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Administrator Danych Osobowych

Data wprowadzenia: 2018-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Data wprowadzenia: 2018-09-21

WIĘCEJ »
POWRÓT