» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Ochrona Danych Osobowych

Tytuł:  Klauzula informacyjna w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Załączniki:
1) Klauzula w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Typ: PDF, Rozmiar: 163.93 KB

Data dokumentu: 2024-01-02

Data wprowadzenia: 2024-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Typ: PDF, Rozmiar: 164.25 KB

Data dokumentu: 2024-01-02

Data wprowadzenia: 2024-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna w sprawie wszczęcia postępowania o Niebieską Kartę

Załączniki:
1) 2. Klauzula informacyjna w sprawie wszczęcia postępowania o Niebieską Kartę Typ: PDF, Rozmiar: 138.76 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2023-09-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Załączniki:
1) Klauzula skierowana do rodzica biologicznego dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczych lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej Typ: PDF, Rozmiar: 139.99 KB

Data dokumentu: 2021-10-18

Data wprowadzenia: 2023-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna dla osób rozpoczynających proces usamodzielnienia

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna skierowana dla osób rozpoczynających proces usamodzielnienia Typ: PDF, Rozmiar: 138.28 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2023-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna skierowana do osób z niepełnosprawnościami ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
1) Klauzula skierowana do osób z niepełnosprawnościami ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Typ: PDF, Rozmiar: 143.18 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2023-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Córach

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR Tarnowskie Góry Typ: PDF, Rozmiar: 139.38 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2023-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób odbywających staż/wolontariat/praktyki/prace interwencyjne/roboty publiczne w PCPR w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna dla osób odbywających staż/wolontariat/praktyki/prace interwencyjne/roboty publiczne w PCPR w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 139.25 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2023-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna w sprawie korzystania ze specjalistycznego poradnictwa w zakresie interwencji kryzysowej

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna w sprawie korzystania ze specjalistycznego poradnictwa w zakresie interwencji kryzysowej Typ: PDF, Rozmiar: 137.55 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2023-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Typ: PDF, Rozmiar: 137.76 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2023-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Załączniki:
1) Klauzula skierowana dla uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie Typ: PDF, Rozmiar: 138.71 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2023-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników program psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Załączniki:
1) klauzula skierowana dla uczestników program psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie Typ: PDF, Rozmiar: 138.52 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2023-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w latach 2021 – 2023

Załączniki:
1) klauzula skierowana dla uczestników programu profilaktycznego Typ: PDF, Rozmiar: 140.63 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2023-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników szkolenia dla rodzin zastępczych i umieszczeniu ich na liście kandydatów na rodziny zastępcze

Załączniki:
1) skierowana dla uczestników szkolenia dla rodzin zastępczych i umieszczeniu ich na liście kandydatów na rodziny zastępcze Typ: PDF, Rozmiar: 137.01 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2023-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna skierowana dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich

Załączniki:
1) Klauzula skierowania dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich Typ: PDF, Rozmiar: 137.61 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2023-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna skierowana dla zawodowych rodzin zastępczych, pomocowych i rodzinnych domów dziecka

Załączniki:
1) Klauzula skierowana dla zawodowych rodzin zastępczych, pomocowych i rodzinnych domów dziecka Typ: PDF, Rozmiar: 137.67 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2023-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna skierowana do osób korzystających ze specjalistycznego poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego, socjalnego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Klauzula skierowana do osób korzystających ze specjalistycznego poradnictwa Typ: PDF, Rozmiar: 138.56 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2023-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna skierowana do osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PCPR Tarnowskie Góry

Załączniki:
1) Klauzula skierowana do osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS w PCPR Tarnowskie Góry Typ: PDF, Rozmiar: 139.38 KB

Data dokumentu: 2021-10-19

Data wprowadzenia: 2023-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla osób sprawujących opiekę nad małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy

Symbol: CR.07171.2.3.2022

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna dla opiekunów małoletnich obywateli z Ukrainy Typ: PDF, Rozmiar: 142.86 KB

Data dokumentu: 2022-05-30

Data wprowadzenia: 2023-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna skierowana do interwentów

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna skierowana do interwentów Typ: PDF, Rozmiar: 136.78 KB

Data dokumentu: 2021-11-25

Data wprowadzenia: 2023-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula dla osób ubiegających się o umieszczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Załączniki:
1) Klauzula dla osób ubiegających się o umieszczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Typ: PDF, Rozmiar: 156.77 KB

Data wprowadzenia: 2023-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Organ Nadzorczy

Data wprowadzenia: 2021-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Administrator Danych Osobowych

Data wprowadzenia: 2018-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Data wprowadzenia: 2018-09-21

WIĘCEJ »
POWRÓT