» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obwieszczenia i zawiadomienia

Tytuł:  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Załączniki:
1) Uchwała nr 35/200/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2019 roku. Typ: PDF, Rozmiar: 2941.3 KB
2) Rozporzadzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje o ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 – 2020 w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej w ramach projektu „Teraz MY” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1) Uchwala - otwart konkurs ofert Typ: PDF, Rozmiar: 4360.11 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-02

WIĘCEJ »
POWRÓT