» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Praca w PCPR » Wolne stanowiska pracy

Tytuł:  Oferta pracy - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (przedłużenie)
Symbol: CRII.1110.2.2020

Załączniki:
1) Druk zgody na przetwarzanie danych
2) Klauzula Informacyjna w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Górach
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
4) Oferta pracy (przedłużenie)

Data wprowadzenia: 2020-02-18

WIĘCEJ »

Tytuł:  Oferta pracy - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Symbol: CRII.1110.2.2020

Załączniki:
1) Druk zgody na przetwarzanie danych
2) Klauzula Informacyjna w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Górach
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
4) Oferta pracy (przedłużenie)

Data wprowadzenia: 2020-02-07

WIĘCEJ »

« POWRÓT