Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2022-11-17

Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista pracy z rodziną 1 etat - umowa na zastępstwo
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektor 0,5 etatu

2022-11-09

Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Dziale Księgowości - umowa na zastępstwo

2022-09-27

Utworzenie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla uczestników Projektu pn. „Parasolka”

2022-06-09

Edycja dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla osób sprawujących opiekę nad małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy
Usunięcie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla osób sprawujących opiekę nad małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy
Usunięcie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla osób sprawujących opiekę nad małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy
Usunięcie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla osób sprawujących opiekę nad małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy
Usunięcie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla osób sprawujących opiekę nad małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy
Edycja dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla osób sprawujących opiekę nad małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
Utworzenie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla osób sprawujących opiekę nad małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy

2022-05-17

Utworzenie dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych.

2022-05-11

Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

2022-05-10

Utworzenie dokumentu: Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Utworzenie dokumentu: Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Utworzenie dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.
Utworzenie dokumentu: Informacja dodatkowa
Utworzenie pozycji menu: za 2021 rok

2022-05-06

Utworzenie dokumentu: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

2022-04-26

Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie z działalności PCPR za 2021r.
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie z działalności PCPR za 2020r.

2022-03-29

Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności

2022-03-08

Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności

2022-03-01

Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

2022-02-03

Edycja dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
Utworzenie dokumentu: Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

2022-01-27

Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
Utworzenie dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

2022-01-26

Edycja dokumentu:

2022-01-17

Utworzenie dokumentu: Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

2021-12-15

Edycja dokumentu:
Edycja dokumentu:
Edycja dokumentu:
Edycja dokumentu:

2021-11-25

Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana do interwentów

2021-11-08

Utworzenie dokumentu: Informacja o zakończonej rekrutacji na stanowisko psycholog

2021-10-27

Edycja dokumentu:

2021-10-26

Edycja dokumentu:

2021-10-20

Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana do osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PCPR Tarnowskie Góry
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana do osób korzystających ze specjalistycznego poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego, socjalnego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana dla zawodowych rodzin zastępczych, pomocowych i rodzinnych domów dziecka
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników szkolenia dla rodzin zastępczych i umieszczeniu ich na liście kandydatów na rodziny zastępcze
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w latach 2021 – 2023
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w latach 2021 – 2023
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana dla uczestników program psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

| Następne