Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2024-04-30

Edycja dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

2024-04-15

Edycja dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ
Przesunięcie dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO LA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ
Usunięcie dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ
Utworzenie dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO LA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ
Usunięcie dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ
Usunięcie dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ
Utworzenie dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

2024-04-04

Edycja dokumentu: Sprawozdanie z działalności PCPR za 2023r.
Edycja dokumentu: Sprawozdanie z działalności PCPR za 2023r.
Usunięcie dokumentu: Sprawozdanie z działalności PCPR za 2023r.
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie z działalności PCPR za 2023r.

2024-03-06

Edycja dokumentu: Dane teleadresowe PCPR
Usunięcie dokumentu: Dane teleadresowe PCPR
Edycja dokumentu: Dane teleadresowe PCPR
Edycja dokumentu: Dane teleadresowe PCPR

2024-03-05

Edycja dokumentu: Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie usług w zakresie konsultacji psychologicznych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dla opiekunów zastępczych
Przesunięcie dokumentu: Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie usług w zakresie konsultacji psychologicznych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dla opiekunów zastępczych
Utworzenie dokumentu: Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie usług w zakresie konsultacji psychologicznych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dla opiekunów zastępczych
Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności
Edycja dokumentu:

2024-02-15

Przywrócenie dokumentu: Zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
Usunięcie dokumentu: Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

2024-02-13

Usunięcie dokumentu: Klauzula do programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
Usunięcie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
Edycja dokumentu: Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
Edycja dokumentu: Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
Utworzenie dokumentu: Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie usług w zakresie konsultacji psychologicznych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dla opiekunów zastępczych

2024-01-25

Utworzenie dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie usług w zakresie konsultacji psychologicznych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dla opiekunów zastępczych

2024-01-18

Edycja dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
Edycja dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

2024-01-17

Utworzenie dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie usług w zakresie konsultacji psychologicznych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dla opiekunów zastępczych

2024-01-04

Utworzenie dokumentu: Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie usług w zakresie konsultacji psychologicznych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dla opiekunów zastępczych

2024-01-03

Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
Utworzenie dokumentu: Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

2023-12-29

Edycja dokumentu: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2025
Utworzenie dokumentu: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2025

2023-12-08

Utworzenie dokumentu: Zapytanie ofertowe na wsparcie w zakresie interwencji kryzysowej w Punkcie Interwencji Kryzysowej

2023-12-06

Edycja dokumentu:
Utworzenie dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor w Dziale Księgowości

2023-11-03

Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR w Dziale Księgowości

2023-09-27

Utworzenie dokumentu: Wyniki naboru na stanowisko - PODINSPEKTOR w Dziale Świadczeń, Sprawozdawczości i Analiz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

2023-09-13

Usunięcie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla uczestników Projektu pn. „Parasolka”
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna w sprawie wszczęcia postępowania o Niebieską Kartę

2023-09-04

Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor - 1 etat w Dziale Świadczeń, Sprawozdawczości i Analiz

2023-08-08

Edycja dokumentu: Dane teleadresowe PCPR

2023-07-27

Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o wolnym pomocniczym stanowisku pracy - psycholog w Dziale ds. Pieczy Zastępczej 0,5 etatu

| Następne