Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2023-03-16

Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

2023-03-15

Utworzenie dokumentu: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Utworzenie dokumentu: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

2023-03-10

Edycja dokumentu: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - pracownik socjalny zostało unieważnione.

2023-03-03

Edycja dokumentu: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pomocniczym - pracownik socjalny (umowa na czas określony w celu zastępstwa) Oferta pracy została przedłużona do dnia 10 marca 2023r.

2023-02-24

Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pomocniczym - pracownik socjalny (umowa na czas określony w celu zastępstwa)

2023-01-30

Usunięcie dokumentu: Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: Klauzula dla osób ubiegających się o umieszczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

2023-01-19

Edycja dokumentu:

2023-01-18

Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana do interwentów

2023-01-16

Edycja dokumentu: Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
Utworzenie dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
Utworzenie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

2023-01-11

Edycja dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
Utworzenie dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

2023-01-05

Utworzenie dokumentu: Klauzula do programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
Edycja dokumentu: Dane teleadresowe PCPR
Edycja dokumentu: Dane teleadresowe PCPR

2022-12-23

Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
Utworzenie dokumentu: Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

2022-12-15

Utworzenie dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor- 0.5 etatu

2022-12-14

Edycja dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektor 0,5 etatu

2022-11-17

Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista pracy z rodziną 1 etat - umowa na zastępstwo
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektor 0,5 etatu

2022-11-09

Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Dziale Księgowości - umowa na zastępstwo

2022-09-27

Utworzenie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla uczestników Projektu pn. „Parasolka”

2022-06-09

Edycja dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla osób sprawujących opiekę nad małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy
Usunięcie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla osób sprawujących opiekę nad małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy
Usunięcie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla osób sprawujących opiekę nad małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy
Usunięcie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla osób sprawujących opiekę nad małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy
Usunięcie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla osób sprawujących opiekę nad małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy
Edycja dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla osób sprawujących opiekę nad małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
Utworzenie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana dla osób sprawujących opiekę nad małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnimi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy

2022-05-17

Utworzenie dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych.

2022-05-11

Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

2022-05-10

Utworzenie dokumentu: Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Utworzenie dokumentu: Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Utworzenie dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.
Utworzenie dokumentu: Informacja dodatkowa
Utworzenie pozycji menu: za 2021 rok

2022-05-06

Utworzenie dokumentu: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

2022-04-26

Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie z działalności PCPR za 2021r.
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie z działalności PCPR za 2020r.

2022-03-29

Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności

2022-03-08

Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności

Poprzednie | Następne