Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2021-10-20

Utworzenie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób odbywających staż/wolontariat/praktyki/prace interwencyjne/roboty publiczne w PCPR w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Córach
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Córach
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna skierowana do osób z niepełnosprawnościami ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Utworzenie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Córach
Utworzenie dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA skierowana do osób z niepełnosprawnościami ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna dla osób rozpoczynających proces usamodzielnienia
Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna dla osób rozpoczynających proces usamodzielnienia
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna dla osób rozpoczynających proces usamodzielnienia

2021-10-19

Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna w sprawie wszczęcia postępowania o Niebieską Kartę
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna w związku z zatrudnieniem w PCPR w Tarnowskich Górach
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Ogólna Klauzula Informacyjna
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Górach
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana dla osób rozpoczynających proces usamodzielnienia
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna w ramach obowiązku ponoszenia opłaty z art. 193 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018 r. poz 998 ze zm.), dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na podstawie art. 38 wspomnianej ustawy oraz realizacji planu pomocy dziecku o którym mowa w wspomnianej ustawie
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana dla interwentów
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana do osób przystępujących do rekrutacji do projektu "Teraz MY"
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana do osób zgłaszających się do udziału w projekcie „MAM MOC – pokonam przemoc” w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2019 r.
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana dla uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana do osób korzystających ze świadczenia usług opieki wytchnieniowej realizowanej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna skierowana dla uczestników programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna w sprawie korzystania z poradnictwa specjalistycznego
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna w sprawie wszczęcia postępowania o Niebieską Kartę
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna dla instytucji, firm, organów współpracujących z PCPR
Usunięcie dokumentu: Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna dla instytucji, firm, organów współpracujących z PCPR

2021-10-18

Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
Utworzenie dokumentu: Klauzula informacyjna dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

2021-09-24

Utworzenie dokumentu: Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

2021-09-17

Utworzenie dokumentu: Oferta na świadczenie usług psychologa

2021-09-16

Utworzenie dokumentu: Wyniki naboru na stanowisko - PODINSPEKTOR 0,5 etatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

2021-09-14

Edycja dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
Utworzenie dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

2021-09-10

Utworzenie dokumentu: Oferta pracy - PSYCHOLOG w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

2021-08-31

Utworzenie dokumentu: Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

2021-08-27

Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR - 0,5 etatu
Utworzenie dokumentu: Oferta na świadczenie usług psychologa
Utworzenie dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Utworzenie dokumentu: Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

2021-08-24

Utworzenie dokumentu: Oferta pracy - PSYCHOLOG w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

2021-08-17

Utworzenie dokumentu: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Utworzenie dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

2021-08-10

Utworzenie dokumentu: Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

2021-08-06

Utworzenie dokumentu: Oferta pracy - PSYCHOLOG w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

2021-07-19

Utworzenie dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji

2021-07-16

Edycja dokumentu: Oferta pracy - PSYCHOLOG w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: Oferta pracy - PSYCHOLOG w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: Informacja o rozstrzygnięciu - zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Poprzednie | Następne