» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia Publiczne » Archiwum

Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe - przedmiotem zamówienia było prowadzenie terapii EEG Biofeedback dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 18 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-11-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - przedmiotem zamówienia jest prowadzenie terapii EEG Biofeedback dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 18 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2018-11-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe (zaktualizowane) na dostawę infrastruktury informatycznej i kompleksowe wdrożenie, wraz ze szkoleniem dla pracowników, systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz udzielenie gwarancji na dostarczone produkty i usługi.

Symbol: CR II 3421 / 58 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-11-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe na prowadzenie w części A: szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - moduł podstawowy; w części B: szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - moduł zaawansowany

Symbol: CR II 3421 / 57 / 18

Data wprowadzenia: 2018-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe (zaktualizowane) na dostawę infrastruktury informatycznej i kompleksowe wdrożenie, wraz ze szkoleniem dla pracowników, systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz udzielenie gwarancji na dostarczone produkty i usługi.

Symbol: CR II 3421 / 58 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie firmy Zeto Katowice w zakresie szczegółów zapytania ofertowego
2) Odpowiedz na zapytanie firmy Zeto Katowice w zakresie szczegółów zapytania ofertowego
3) Zapytanie ofertowe (zaktualizowane 02.11.2018) str. 1
4) Zapytanie ofertowe (zaktualizowane 02.11.2018) str. 2
5) Zapytanie ofertowe (zaktualizowane 02.11.2018) str. 3
6) Zapytanie ofertowe (zaktualizowane 02.11.2018) str. 4
7) Zapytanie ofertowe (zaktualizowane 02.11.2018) str. 5
8) Zapytanie ofertowe (zaktualizowane 02.11.2018) str. 6
9) Zapytanie ofertowe (zaktualizowane 02.11.2018) str. 7
10) Zapytanie ofertowe (zaktualizowane 02.11.2018) str. 8
11) Zapytanie ofertowe (zaktualizowane 02.11.2018) str. 9
12) Zapytanie ofertowe (zaktualizowane 02.11.2018) str. 10
13) Zapytanie ofertowe (zaktualizowane 02.11.2018) str. 11
14) Zapytanie ofertowe (zaktualizowane 02.11.2018) str. 12
15) Zapytanie ofertowe (zaktualizowane 02.11.2018) str. 13
16) Zapytanie firmy Atrasys sp. z o.o w zakresie szczegółów zapytania ofertowego oraz odpowiedź
17) Zapytanie firmy Madkom S.A. w zakresie szczegółów zapytania ofertowego oraz odpowiedź

Data wprowadzenia: 2018-11-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na prowadzenie w części A: szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - moduł podstawowy; w części B: szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - moduł zaawansowany

Symbol: CR II 3421 / 57 / 18

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1
2) Zapytanie ofertowe str.2
3) Zapytanie ofertowe str.3
4) Zapytanie ofertowe str.4
5) Zapytanie ofertowe str.5

Data wprowadzenia: 2018-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zapytania było przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych wg. programu PRIDE: rodzinna opieka zastępcza, w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 18 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – PONOWNE zapytanie ofertowe - Przedmiotem zapytania było prowadzenie poradnictwa lekarza seksuologa dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 3 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych wg. programu PRIDE: rodzinna opieka zastępcza, w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 18 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2018-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania było prowadzenie poradnictwa lekarza rehabilitanta dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 6 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – PONOWNE zapytanie ofertowe - Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi w postaci prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CR III 3421 / 1 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o nie udzieleniu zamówienia – PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania było prowadzenie poradnictwa lekarza seksuologa dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 3 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE zapytanie ofertowe - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa lekarza seksuologa dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 3 / 2018

Załączniki:
1) PONOWNE zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2018-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania było prowadzenie poradnictwa psychiatrycznego dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 4 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa lekarza rehabilitanta dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 6 / 2018

Załączniki:
1) PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku

Data wprowadzenia: 2018-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o nie udzieleniu zamówienia - PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania było prowadzenie poradnictwa lekarza rehabilitanta dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 6 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych wg. programu PRIDE: rodzinna opieka zastępcza, w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 18 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2018-09-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania była dostawa i montaż tablicy interaktywnej wraz z montażem w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 12 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE zapytanie ofertowe - Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi w postaci prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CR III 3421 / 1 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2018-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zapytania było prowadzenie w części A terapii systemowej oraz w części B indywidualnej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 16 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o nie udzieleniu zamówienia - Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zapytania było świadczenie usługi w postaci prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CR III 3421 / 1 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest dostawa i montaż tablicy interaktywnej wraz z montażem w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 7 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2018-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa lekarza seksuologa dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 3 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2018-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa lekarza rehabilitanta dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 6 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2018-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest zapewnienie opieki nad osobami zależnymi uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 8 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2018-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o nie udzieleniu zamówienia – PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania było zapewnienie opieki nad osobami zależnymi uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 8 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o nie udzieleniu zamówienia – PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania było prowadzenie poradnictwa lekarza rehabilitanta dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 6 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o nie udzieleniu zamówienia – PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania było prowadzenie poradnictwa lekarza seksuologa dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 3 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Przedmiotem zapytania było prowadzenie terapii EEG Biofeedback dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 17 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Przedmiotem zapytania było prowadzenie terapii pedagogicznej z diagnozą problemów szkolnych dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 14 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy – PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania było prowadzenie poradnictwa lekarza rehabilitanta dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 6 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy – PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa lekarza seksuologa dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 3 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe na prowadzenie w części A warsztatów dla 10 osób w podziale na 2 grupy - rodzin zastępczych oraz w części B warsztatów dla 5 osób - rodzin zastępczych oraz warsztatów dla 5 osób - wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu "Wiem, umiem, chronię - profilaktyka uzależnień i przemocy" współfinansowanego przez Województwo Śląskie

Symbol: CR III 3421 / 2 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-09-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Przedmiotem zapytania ofertowego było prowadzenie mediacji rodzinnych dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 13 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-09-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na prowadzenie w części A warsztatów dla 10 osób w podziale na 2 grupy - rodzin zastępczych oraz w części B warsztatów dla 5 osób - rodzin zastępczych oraz warsztatów dla 5 osób - wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu "Wiem, umiem, chronię - profilaktyka uzależnień i przemocy" współfinansowanego przez Województwo Śląskie

Symbol: CR III 3421 / 2 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2018-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie terapii EEG Biofeedback dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 17 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2018-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi w postaci prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CR III 3421 / 1 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2018-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie w części A terapii systemowej oraz w części B indywidualnej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 16 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe (część A i B)

Data wprowadzenia: 2018-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa lekarza seksuologa dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 3 / 2018

Załączniki:
1) PONOWNE zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2018-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa psychiatrycznego dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 4 / 2018

Załączniki:
1) PONOWNE zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2018-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa lekarza rehabilitanta dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 6 / 2018

Załączniki:
1) PONOWNE zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2018-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa lekarza seksuologa dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 3 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania było prowadzenie poradnictwa lekarza rehabilitanta dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 6 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania było prowadzenie poradnictwa psychiatrycznego dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 4 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie terapii pedagogicznej z diagnozą problemów szkolnych dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 14 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2018-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie mediacji rodzinnych dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 13 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2018-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest zapewnienie opieki nad osobami zależnymi uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 8 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku

Data wprowadzenia: 2018-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania było zapewnienie opieki nad osobami zależnymi uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: R III 3421 / PCUS / 8 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zamówienia było prowadzenie grupy wsparcia edukacyjnego dla max 20 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej w ramach realizacji projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 7 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie opieki nad osobami zależnymi uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 8 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku

Data wprowadzenia: 2018-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie grupy wsparcia edukacyjnego dla max 20 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej w ramach realizacji projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 7 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku

Data wprowadzenia: 2018-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie mediacji rodzinnych w ramach realizacji projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 13 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2018-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie terapii pedagogicznej z diagnozą problemów szkolnych w ramach realizacji projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 14 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2018-08-06

WIĘCEJ »
POWRÓT