» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania ustawy PZP

Tytuł:  Zapytanie ofertowe na wsparcie w zakresie interwencji kryzysowej w Punkcie Interwencji Kryzysowej

Symbol: CR.III.26.3.2023

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1348.33 KB
2) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB
3) RODO do zapytań ofertowych Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB

Data wprowadzenia: 2023-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CRIII.26.2.2023

Załączniki:
1) ProgramKorekcyjno-Edukacyjny Typ: PDF, Rozmiar: 5416.22 KB
2) PKE - zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1567.23 KB
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB
4) Klauzula RODO Typ: PDF, Rozmiar: 171.75 KB
5) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB

Data wprowadzenia: 2023-04-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CRIII.26.1.2023

Załączniki:
1) Program psychologiczno-terapeutyczny Typ: PDF, Rozmiar: 961.66 KB
2) Zapytanie ofertowe - ppt Typ: PDF, Rozmiar: 1293.65 KB
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB
4) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
5) klauzula RODO Typ: PDF, Rozmiar: 171.75 KB

Data wprowadzenia: 2023-03-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CRIII.26.2.2023

Załączniki:
1) program korekcyjno-edukacyjny Typ: PDF, Rozmiar: 5416.22 KB
2) Zapytanie ofertowe - pke Typ: PDF, Rozmiar: 1583.4 KB
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB
4) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
5) klauzula RODO Typ: PDF, Rozmiar: 171.75 KB

Data wprowadzenia: 2023-03-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Symbol: CRII.3421.56.2022

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1215.32 KB
2) Klauzula informacyjna Typ: PDF, Rozmiar: 171.75 KB
3) Klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB

Data wprowadzenia: 2022-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Symbol: CRIII.3421.2.2022

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 984.06 KB
2) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB
4) klauzula RODO Typ: PDF, Rozmiar: 171.75 KB

Data wprowadzenia: 2022-01-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Symbol: CRIII.3421.8.2021

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 806.13 KB
2) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 85 KB
3) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB

Data wprowadzenia: 2021-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CRIII.3421.3.2021

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe PPT Typ: PDF, Rozmiar: 1049.67 KB
2) Program psychologiczno-terapeutyczny Typ: PDF, Rozmiar: 961.66 KB
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB
4) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
5) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 87.5 KB

Data wprowadzenia: 2021-08-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji

Symbol: CRIII.3421.4.2021

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 891.7 KB
2) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB
3) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 90.5 KB
4) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB

Data wprowadzenia: 2021-07-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CRIII.3421.3.2021

Załączniki:
1) Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Typ: PDF, Rozmiar: 961.66 KB
2) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1042.4 KB
3) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 87.5 KB
4) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
5) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB

Data wprowadzenia: 2021-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZAKTUALIZOWANE - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Symbol: CRIII.3421.2.2021

Załączniki:
1) Program korekcyjno-edukacyjny Typ: PDF, Rozmiar: 5416.22 KB
2) Zapytanie ofertowe PKE Typ: PDF, Rozmiar: 1500.38 KB
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB
4) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
5) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 87.5 KB

Data wprowadzenia: 2021-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Symbol: CRIII.3421.2.2021

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1514.37 KB
2) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 87.5 KB
3) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB
5) Program korekcyjno-edukacyjny Typ: PDF, Rozmiar: 5416.22 KB

Data wprowadzenia: 2021-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne - Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego

Symbol: CRIII.3421.5.2021

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 931.53 KB
2) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 90.5 KB
3) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB

Data wprowadzenia: 2021-06-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Symbol: CRIII.3421.2.2021

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1462.01 KB
2) Program korekcyjno-edukacyjny Typ: PDF, Rozmiar: 5416.22 KB
3) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 87.5 KB
4) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
5) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji

Symbol: CRIII.3421.4.2021

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1050.47 KB
2) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 90.5 KB
3) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego

Symbol: CRIII.3421.5.2021

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 923.26 KB
2) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 90.5 KB
3) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wsparcia w zakresie nauki dietetyki

Symbol: CRIII.3421.6.2021

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 982 KB
2) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 90.5 KB
3) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Symbol: CRIII.3421.2.2021

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe PKE Typ: PDF, Rozmiar: 1471.13 KB
2) Program korekcyjno-edukacyjny Typ: PDF, Rozmiar: 5416.22 KB
3) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 87.5 KB
4) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
5) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CRIII.3421.3.2021

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1005.76 KB
2) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 87.5 KB
3) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB
5) Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Typ: PDF, Rozmiar: 961.66 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CRIII.3421.2.2021

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe PKE Typ: PDF, Rozmiar: 1467.29 KB
2) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB
4) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 87.5 KB
5) Program korekcyjno-edukacyjny Typ: PDF, Rozmiar: 5416.22 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznego wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej

Symbol: CRIII.3421.1.2021

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1016.21 KB
2) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB
3) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 90.5 KB
4) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB

Data wprowadzenia: 2021-03-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznego wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej

Symbol: CRIII.3421.1.2021

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1065.57 KB
2) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 90.5 KB
3) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB

Data wprowadzenia: 2021-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z wykorzystaniem metody HEG Biofeedback dla uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.5.2021

Załączniki:
1) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 91 KB
2) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1030.65 KB
3) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB

Data wprowadzenia: 2021-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla niepełnosprawnych uczestników/czek projektu "Teraz MY"

Symbol: CRIII-TM.3421.7.2021

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1023.18 KB
2) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 90.5 KB
3) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznego wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej

Symbol: CRIII.3421.1.2021

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1073.56 KB
2) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 90.5 KB
3) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZMIENIONE Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych kulinarnych dla uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.1.2021

Załączniki:
1) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 91.5 KB
2) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB
4) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1241.37 KB

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZMIENIONE Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie terapii logopedycznej dla uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.2.2021

Załączniki:
1) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 90.5 KB
2) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB
4) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1019.07 KB

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZMIENIONE Zapytanie ofertowe na przeprowadzone terapii SI dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.3.2021

Załączniki:
1) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 90.5 KB
2) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB
4) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1075.53 KB

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZMIENIONE Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z wykorzystaniem metody HEG Biofeedback dla uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.5.2021

Załączniki:
1) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 91 KB
2) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB
4) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1043.89 KB

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZMIENIONE Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu posługiwania się językiem migowym dla uczestnika projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.6.2021

Załączniki:
1) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 90.5 KB
2) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB
4) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1046.23 KB

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZMIENIONE Zapytanie ofertowe na prowadzenie psychoterapii dla dzieci uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.4.2021

Załączniki:
1) klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 90.5 KB
2) RODO do zapytania ofertowego Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Typ: ODT, Rozmiar: 16.75 KB
4) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1032.64 KB

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu - komputerów przenośnych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 267.14 KB
2) Opis przedmiotu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 158.35 KB
3) Formularz oferty Typ: PDF, Rozmiar: 188.37 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu - komputerów przenośnych oraz sprzętu audiowizualnego w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" (CZEŚĆ B - urządzenia wielofunkcyjne)

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - CZĘŚĆ B Typ: PDF, Rozmiar: 294.25 KB
2) Opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ B Typ: PDF, Rozmiar: 55.73 KB
3) Formularz oferty - CZĘŚĆ B Typ: PDF, Rozmiar: 136.22 KB
4) Wzór umowy - CZĘŚĆ B Typ: PDF, Rozmiar: 213.86 KB
5) Zapytanie i odpowiedz do treści zapytania ofertowego (1) Typ: PDF, Rozmiar: 33.08 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu - komputerów przenośnych oraz sprzętu audiowizualnego w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" (CZEŚĆ A - komputery przenośne)

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - CZĘŚĆ A Typ: PDF, Rozmiar: 294.25 KB
2) Opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ A Typ: PDF, Rozmiar: 162.32 KB
3) Formularz oferty - CZĘŚĆ A Typ: PDF, Rozmiar: 214.58 KB
4) Wzór umowy - CZĘŚĆ A Typ: PDF, Rozmiar: 212.23 KB
5) Zapytanie i odpowiedz do treści zapytania ofertowego (1) Typ: PDF, Rozmiar: 33.08 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu - komputerów przenośnych oraz sprzętu audiowizualnego w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" (CZEŚĆ C - słuchawki z mikrofonem)

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - CZĘŚĆ C Typ: PDF, Rozmiar: 294.25 KB
2) Opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ C Typ: PDF, Rozmiar: 52.96 KB
3) Formularz oferty - CZĘŚĆ C Typ: PDF, Rozmiar: 133.3 KB
4) Wzór umowy - CZĘŚĆ C Typ: PDF, Rozmiar: 211.39 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę jednorazowych, bezpudrowych rękawiczek nitrylowych, maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"

Symbol: CRII.3421.36.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 715.16 KB
2) Formularz oferty (docx) Typ: DOCX, Rozmiar: 114.56 KB

Data dokumentu: 2020-07-31

Data wprowadzenia: 2020-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na usługę transportu - przewozu 11 osób, w ramach projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.11.2020

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe Typ: PDF, Rozmiar: 758.87 KB
2) Klauzula RODO Typ: DOC, Rozmiar: 87.5 KB

Data wprowadzenia: 2020-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej "Remontu dwóch lokali mieszkalnych położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26a/6 i 26b/3"

Symbol: CRIII.0717.7.4.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku Typ: PDF, Rozmiar: 1179.67 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - zorganizowanie transportu dla uczestników i uczestniczek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.6.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 925.64 KB

Data wprowadzenia: 2019-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - przedmiotem zapytania cenowego jest usługa transportu - przewozu osób, w ramach projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-TM.3421.18.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 716.61 KB

Data wprowadzenia: 2019-04-16

WIĘCEJ »
POWRÓT