» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania ustawy PZP

Tytuł:  Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Symbol: CRIII.3421.8.2021

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) klauzula RODO
3) RODO do zapytania ofertowego
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2021-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CRIII.3421.3.2021

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe PPT
2) Program psychologiczno-terapeutyczny
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
4) RODO do zapytania ofertowego
5) klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2021-08-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji

Symbol: CRIII.3421.4.2021

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
3) klauzula RODO
4) RODO do zapytania ofertowego

Data wprowadzenia: 2021-07-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CRIII.3421.3.2021

Załączniki:
1) Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
2) zapytanie ofertowe
3) klauzula RODO
4) RODO do zapytania ofertowego
5) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2021-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZAKTUALIZOWANE - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Symbol: CRIII.3421.2.2021

Załączniki:
1) Program korekcyjno-edukacyjny
2) Zapytanie ofertowe PKE
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
4) RODO do zapytania ofertowego
5) klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2021-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Symbol: CRIII.3421.2.2021

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) klauzula RODO
3) RODO do zapytania ofertowego
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
5) Program korekcyjno-edukacyjny

Data wprowadzenia: 2021-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne - Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego

Symbol: CRIII.3421.5.2021

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) RODO do zapytania ofertowego
3) klauzula RODO
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2021-06-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Symbol: CRIII.3421.2.2021

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) Program korekcyjno-edukacyjny
3) klauzula RODO
4) RODO do zapytania ofertowego
5) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2021-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji

Symbol: CRIII.3421.4.2021

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) klauzula RODO
3) RODO do zapytania ofertowego
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2021-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego

Symbol: CRIII.3421.5.2021

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) klauzula RODO
3) RODO do zapytania ofertowego
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2021-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wsparcia w zakresie nauki dietetyki

Symbol: CRIII.3421.6.2021

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) klauzula RODO
3) RODO do zapytania ofertowego
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2021-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Symbol: CRIII.3421.2.2021

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe PKE
2) Program korekcyjno-edukacyjny
3) klauzula RODO
4) RODO do zapytania ofertowego
5) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2021-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CRIII.3421.3.2021

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) klauzula RODO
3) RODO do zapytania ofertowego
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
5) Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Data wprowadzenia: 2021-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CRIII.3421.2.2021

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe PKE
2) RODO do zapytania ofertowego
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
4) klauzula RODO
5) Program korekcyjno-edukacyjny

Data wprowadzenia: 2021-04-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznego wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej

Symbol: CRIII.3421.1.2021

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
3) klauzula RODO
4) RODO do zapytania ofertowego

Data wprowadzenia: 2021-03-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznego wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej

Symbol: CRIII.3421.1.2021

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) klauzula RODO
3) RODO do zapytania ofertowego
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2021-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z wykorzystaniem metody HEG Biofeedback dla uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.5.2021

Załączniki:
1) klauzula RODO
2) zapytanie ofertowe
3) RODO do zapytania ofertowego
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2021-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla niepełnosprawnych uczestników/czek projektu "Teraz MY"

Symbol: CRIII-TM.3421.7.2021

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) klauzula RODO
3) RODO do zapytania ofertowego
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznego wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej

Symbol: CRIII.3421.1.2021

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) klauzula RODO
3) RODO do zapytania ofertowego
4) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZMIENIONE Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych kulinarnych dla uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.1.2021

Załączniki:
1) klauzula RODO
2) RODO do zapytania ofertowego
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
4) zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZMIENIONE Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie terapii logopedycznej dla uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.2.2021

Załączniki:
1) klauzula RODO
2) RODO do zapytania ofertowego
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
4) zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZMIENIONE Zapytanie ofertowe na przeprowadzone terapii SI dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.3.2021

Załączniki:
1) klauzula RODO
2) RODO do zapytania ofertowego
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
4) zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZMIENIONE Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z wykorzystaniem metody HEG Biofeedback dla uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.5.2021

Załączniki:
1) klauzula RODO
2) RODO do zapytania ofertowego
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
4) zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZMIENIONE Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu posługiwania się językiem migowym dla uczestnika projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.6.2021

Załączniki:
1) klauzula RODO
2) RODO do zapytania ofertowego
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
4) zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZMIENIONE Zapytanie ofertowe na prowadzenie psychoterapii dla dzieci uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.4.2021

Załączniki:
1) klauzula RODO
2) RODO do zapytania ofertowego
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
4) zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu - komputerów przenośnych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Opis przedmiotu zamówienia
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2020-08-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu - komputerów przenośnych oraz sprzętu audiowizualnego w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" (CZEŚĆ B - urządzenia wielofunkcyjne)

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - CZĘŚĆ B
2) Opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ B
3) Formularz oferty - CZĘŚĆ B
4) Wzór umowy - CZĘŚĆ B
5) Zapytanie i odpowiedz do treści zapytania ofertowego (1)

Data wprowadzenia: 2020-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu - komputerów przenośnych oraz sprzętu audiowizualnego w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" (CZEŚĆ A - komputery przenośne)

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - CZĘŚĆ A
2) Opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ A
3) Formularz oferty - CZĘŚĆ A
4) Wzór umowy - CZĘŚĆ A
5) Zapytanie i odpowiedz do treści zapytania ofertowego (1)

Data wprowadzenia: 2020-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu - komputerów przenośnych oraz sprzętu audiowizualnego w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" (CZEŚĆ C - słuchawki z mikrofonem)

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - CZĘŚĆ C
2) Opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ C
3) Formularz oferty - CZĘŚĆ C
4) Wzór umowy - CZĘŚĆ C

Data wprowadzenia: 2020-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę jednorazowych, bezpudrowych rękawiczek nitrylowych, maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"

Symbol: CRII.3421.36.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Formularz oferty (docx)

Data dokumentu: 2020-07-31

Data wprowadzenia: 2020-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na usługę transportu - przewozu 11 osób, w ramach projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.11.2020

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej "Remontu dwóch lokali mieszkalnych położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26a/6 i 26b/3"

Symbol: CRIII.0717.7.4.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2019-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - zorganizowanie transportu dla uczestników i uczestniczek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.6.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2019-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - przedmiotem zapytania cenowego jest usługa transportu - przewozu osób, w ramach projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-TM.3421.18.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2019-04-16

WIĘCEJ »
POWRÓT