» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia Publiczne

Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) w ramach realizacji projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 15 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2018-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia usługa polegająca na przeprowadzeniu terapii systemowej w ramach realizacji projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 16 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2018-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia usługa polegająca na prowadzeniu terapii EEG Biofeedback w ramach realizacji projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 17 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2018-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa lekarza rehabilitanta dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 6 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku

Data wprowadzenia: 2018-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa psychiatrycznego dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 4 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku

Data wprowadzenia: 2018-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania było prowadzenie poradnictwa prawnego dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 5 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa lekarza seksuologa dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 3 / 2018

Załączniki:
1) PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku

Data wprowadzenia: 2018-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy – Przedmiotem zapytania było prowadzenie poradnictwa lekarza seksuologa dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 3 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie opieki nad osobami zależnymi uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 8 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym

Data wprowadzenia: 2018-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie grupy wsparcia edukacyjnego dla max 20 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej w ramach realizacji projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 7 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym

Data wprowadzenia: 2018-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa prawnego dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 5 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku

Data wprowadzenia: 2018-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zapytania jest zapewnienie opieki nad osobami zależnymi uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 8 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2018-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa psychiatrycznego dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 4 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku

Data wprowadzenia: 2018-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa lekarza rehabilitanta dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 6 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku

Data wprowadzenia: 2018-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa lekarza seksuologa dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 3 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku

Data wprowadzenia: 2018-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie opieki nad osobami zależnymi uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 8 / 2018

Załączniki:
1) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym
2) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2018-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie grupy wsparcia edukacyjnego dla max 20 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej w ramach realizacji projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 7 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym

Data wprowadzenia: 2018-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie poradnictwa lekarza rehabilitanta dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 6 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym

Data wprowadzenia: 2018-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie poradnictwa prawnego dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 5 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym

Data wprowadzenia: 2018-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie poradnictwa psychiatrycznego dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 4 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym

Data wprowadzenia: 2018-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie poradnictwa lekarza seksuologa dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 3 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym

Data wprowadzenia: 2018-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegająca na wsparciu uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 11 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-06-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegająca na wsparciu uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 11 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2018-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe (PONOWNE) - przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu psychoterapii dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 21 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-05-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 5-dniowych pobytów aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 14 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 2-dniowych warsztatów wyjazdowych z zakresu treningu samodzielności dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 15 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 2-dniowych warsztatów wyjazdowych z zakresu nabywania kompetencji społecznych dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 16 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe (PONOWNE) - przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu psychoterapii dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 21 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2018-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy - Zapytanie ofertowe - przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu terapii psychologicznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 21 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe (ZMIENIONE) - przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu terapii logopedycznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 20 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie terapii integracji sensorycznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 19 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie terapii EEG Biofeedback dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 18 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - przedmiotem zapytania jest wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania 5 - dniowych warsztatów wyjazdowych rodzinnych - uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 25 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym

Data wprowadzenia: 2018-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe (ZMIENIONE) - przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu terapii logopedycznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 20 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe (ZMIENIONE)
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym

Data wprowadzenia: 2018-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegająca na wsparciu uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 11 / 2018

Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym
3) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności

Data wprowadzenia: 2018-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 2-dniowych warsztatów wyjazdowych z zakresu nabywania kompetencji społecznych dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 16 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2018-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 2-dniowych warsztatów wyjazdowych z zakresu treningu samodzielności dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 15 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2018-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 5-dniowych pobytów aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 14 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2018-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu terapii psychologicznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 21 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2018-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie terapii integracji sensorycznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 19 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2018-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie terapii EEG Biofeedback dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 18 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym

Data wprowadzenia: 2018-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności (ZMIENIONE) - przedmiotem zamówienia było zorganizowanie pod opieką pilota 3-dniowych warsztatów wyjazdowych z rozwoju osobistego, zarządzania energią własną i kształtowania postaw prozdrowotnych dla uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 12 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe (ZMIENIONE) - przedmiotem zamówienia było zorganizowanie pod opieką pilota 2-dniowych warsztatów wyjazdowych edukacyjnych z wychowaniem do życia w rodzinie z elementami naturalnego planowania rodziny dla uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 13 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - przedmiotem zapytania jest wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania 2 - dniowych warsztatów wyjazdowych z zakresu nabywania kompetencji społecznych dla uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 16 / 2018

Załączniki:
1) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym
2) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2018-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - przedmiotem zapytania jest wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania 2 - dniowych warsztatów wyjazdowych z zakresu treningu samodzielności dla uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 15 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym

Data wprowadzenia: 2018-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - przedmiotem zapytania jest wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania pod opieką pilota 5 - dniowych pobytów aktywizacji społecznej i zdrowotnej dla uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 14 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym

Data wprowadzenia: 2018-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności (PONOWNE)- przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegająca na wsparciu uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 11 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - asystent osoby niepełnosprawnej (PONOWNE)
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2018-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe (ZMIENIONE) - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 2-dniowych warsztatów wyjazdowych edukacyjnych z wychowaniem do życia w rodzinie z elementami naturalnego planowania rodziny dla uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 13 / 2018

Załączniki:
1) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym
2) Zapytanie cenowe (ZMIENIONE)

Data wprowadzenia: 2018-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności (ZMIENIONE) - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 3-dniowych warsztatów wyjazdowych z rozwoju osobistego, zarządzania energią własną i kształtowania postaw prozdrowotnych dla uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 12 / 2018

Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym
3) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności (ZMIENIONE)

Data wprowadzenia: 2018-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia było prowadzenie indywidualnego life coachingu i coachingu dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 9 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla niepełnosprawnych uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 8 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegająca na wsparciu uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 11 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - asystent osoby niepełnosprawnej
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2018-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia jest prowadzenie indywidualnego life coachingu i coachingu dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 9 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności na przeprowadzenie coachingu i life coachingu
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2018-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 2-dniowych warsztatów wyjazdowych edukacyjnych z wychowaniem do życia w rodzinie z elementami naturalnego planowania rodziny dla uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 13 / 2018

Załączniki:
1) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym
2) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2018-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 3-dniowych warsztatów wyjazdowych z rozwoju osobistego, zarządzania energią własną i kształtowania postaw prozdrowotnych dla uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 12 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym

Data wprowadzenia: 2018-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - na prowadzenie grupy wsparcia dla niepełnosprawnych uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 8 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2018-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegająca na wsparciu uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 11 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2018-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - przedmiotem zamówienia jest prowadzenie indywidualnego life coachingu i coachingu dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 9 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2018-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku (zmienione) - przedmiotem zamówienia jest prowadzenie grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 8 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku (zmienione)

Data wprowadzenia: 2018-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej dla 1 uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 62 / 2017

Data wprowadzenia: 2018-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dla mężczyzn z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i profilaktyki przemocy dla 10 uczestników projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 64 / 2017

Data wprowadzenia: 2017-11-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej dla 1 uczestnika projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 62 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1
2) Zapytanie ofertowe str. 2
3) Zapytanie ofertowe str. 3
4) Zapytanie ofertowe str. 4
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiajacym
6) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2017-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu pracownika dozoru mienia dla 1 niepełnosprawnego, poruszającego się na wózku inwalidzkim uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 62 / 2017

Data wprowadzenia: 2017-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów z zakresu umiejętności społecznych i kompetencji rodzicielskich dla 4 uczestniczek projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 65 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dla mężczyzn z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i profilaktyki przemocy dla 10 uczestników projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 64 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy" dla 1 uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 58 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Zapytanie cenowe str. 4
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu pracownika dozoru mienia dla 1 niepełnosprawnego, poruszającego się na wózku inwalidzkim uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 60 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-09-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "opiekuna osoby starszej" dla 1 uczestniczki projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 56 / 2017

Załączniki:
1) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
2) Zapytanie cenowe str. 1
3) Zapytanie cenowe str. 2
4) Zapytanie cenowe str. 3
5) Zapytanie cenowe str. 4

Data wprowadzenia: 2017-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "cukiernika" dla 1 uczestniczki projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 55 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Zapytanie cenowe str. 4
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Introligator" dla 1 uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 53 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Zapytanie cenowe str. 4
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej" dla 1 uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 49 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Zapytanie cenowe str. 4
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Programista PHP" dla 1 uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 50 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Programista PHP" dla 1 uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 50 / 2017

Załączniki:
1) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
2) Zapytanie cenowe str. 1
3) Zapytanie cenowe str. 2
4) Zapytanie cenowe str. 3

Data wprowadzenia: 2017-08-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursów prawa jazdy dla uczestnika i uczestniczki projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z opisem z załączniku.

Symbol: CR III 3421 / IX / 45 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 2
2) Zapytanie ofertowe str. 3
3) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
4) Formularz oferty
5) Zapytanie ofertowe str. 1

Data wprowadzenia: 2017-08-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe na usługę polegająca na organizacji w ramach projektu " Wszyscy razem" współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pobytów aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla uczestników i uczestniczek projektu.

Symbol: CR III 3421/IX/43/17

Data wprowadzenia: 2017-08-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Introligator" dla 1 uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 53 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Zapytanie cenowe str. 4
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-08-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej" dla 1 uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 49 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Zapytanie cenowe str. 4
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-08-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Opiekuna dziecięcego" dla 1 uczestniczki projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 47 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Zapytanie cenowe str. 4
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-08-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursów dla 4 uczestniczek projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego według specyfikacji w załączniku.

Symbol: CR III 3421 / IX / 48 / 2017

Załączniki:
1) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
2) Zapytanie cenowe str. 1
3) Zapytanie cenowe str. 2
4) Zapytanie cenowe str. 3
5) Zapytanie cenowe str. 4
6) Zapytanie cenowe str. 5

Data wprowadzenia: 2017-08-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej" dla 1 uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 49 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Zapytanie cenowe str. 4
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe - usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Opiekuna dziecięcego" dla 1 uczestniczki projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 47 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Zapytanie cenowe str. 4
5) Zapytanie cenowe str. 5
6) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursów dla 4 uczestniczek projektu "Wszyscy Razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego według specyfikacji w załączniku.

Symbol: CR III 3421 / IX / 48 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Zapytanie cenowe str. 4
5) Zapytanie cenowe str. 5
6) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji w ramach projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pobytów aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla uczestników i uczestniczek projektu, zgodnie z opisem z załączniku.

Symbol: CR III 3421 / IX / 43 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 2
2) Zapytanie ofertowe str. 3
3) Zapytanie ofertowe str. 4
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiajacym
5) Formularz oferty
6) Zapytanie ofertowe str. 1

Data wprowadzenia: 2017-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursów prawa jazdy dla 2 uczestników projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / IX / 45 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1
2) Zapytanie ofertowe str. 2
3) Zapytanie ofertowe str. 3
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiajacym
5) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2017-07-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową polegająca na przeprowadzeniu kursów prawa jazdy dla 14 uczestników i uczetsniczek projektu „Wszyscy razem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 45 / 2017

Data wprowadzenia: 2017-07-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Opiekuna dziecięcego" dla 1 uczestniczki projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 47 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Zapytanie cenowe str. 4
5) Zapytanie cenowe str. 5
6) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-07-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursów prawa jazdy dla 16 uczestników i uczestniczek projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / IX / 45 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1
2) Zapytanie ofertowe str. 2
3) Zapytanie ofertowe str. 3
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiajacym
5) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2017-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji w ramach projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pobytów aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla uczestników i uczestniczek projektu, zgodnie z opisem z załączniku.

Symbol: CR III 3421 / IX / 43 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1
2) Zapytanie ofertowe str. 2
3) Zapytanie ofertowe str. 3
4) Zapytanie ofertowe str. 4
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiajacym
6) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2017-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z surdopedagogiem dla 1 dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - uczestnika projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 32 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 (ponowne)
2) Zapytanie cenowe str. 2 (ponowne)
3) Zapytanie cenowe str. 3 (ponowne)
4) Oswiadczenie o braku powiązan z Zamawiajacym

Data wprowadzenia: 2017-06-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z surdopedagogiem dla 1 dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - uczestnika projektu "Wszyscy razem" (nierozstrzygnięte)

Symbol: CR III 3421 / IX / 32 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Oswiadczenie o braku powiązan z Zamawiajacym

Data wprowadzenia: 2017-06-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z surdopedagogiem dla 1 dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - uczestnika projektu "Wszyscy razem" (nierozstrzygnięte)

Symbol: CR III 3421 / IX / 32 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-06-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 5 - dniowych warsztatów wyjazdowych dla grupy 46 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z opiekunami zastępczymi (42 osoby) i 12 osobami zależnymi (dziećmi) pod opieką rezydenta w ramach projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zmienione)

Symbol: CR III 3421 / IX / 39 / 2017

Data wprowadzenia: 2017-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 5 - dniowych warsztatów wyjazdowych dla grupy 46 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z opiekunami zastępczymi (42 osoby) i 12 osobami zależnymi (dziećmi) pod opieką rezydenta w ramach projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zmienione)

Symbol: CR III 3421 / IX / 39 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1 (ponowne)
2) Zapytanie ofertowe str. 2 (ponowne)
3) Zapytanie ofertowe str. 3 (ponowne)
4) Zapytanie ofertowe str. 4 (ponowne)
5) Zapytanie ofertowe str. 5 (ponowne)
6) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiajacym
7) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2017-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 5 - dniowych warsztatów wyjazdowych dla grupy 46 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z opiekunami zastępczymi (42 osoby) i 12 osobami zależnymi (dziećmi) pod opieką rezydenta w ramach projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zmienione) - nierozstrzygnięte

Symbol: CR III 3421 / IX / 39 / 2017

Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiajacym
3) Zapytanie ofertowe str. 1 (zmienione)
4) Zapytanie ofertowe str. 2 (zmienione)
5) Zapytanie ofertowe str. 3 (zmienione)
6) Zapytanie ofertowe str. 4 (zmienione)
7) Zapytanie ofertowe str. 5 (zmienione)

Data wprowadzenia: 2017-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki dla 2 dzieci - uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 28 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeni terapii EEG Biofeedback dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osoby z niepełnosprawnością - uczestników i uczestniczek projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 23 / 2017

Data wprowadzenia: 2017-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z surdopedagogiem dla 1 dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - uczestnika projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 32 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-04-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z terapii pedagogicznej dla dzieci, które wykazują trudności w nauce w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 29 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1
2) Zapytanie cenowe str.2
3) Zapytanie cenowe str.3
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z oligofrenopedagogiem dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 30 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1
2) Zapytanie cenowe str.2
3) Zapytanie cenowe str.3
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeni terapii EEG Biofeedback dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osoby z niepełnosprawnością - uczestników i uczestniczek projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 23 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności str. 1
2) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności str. 2
3) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności str. 3
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
5) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - zorganizowanie pod opieką pilota 3 dniowego wyjazdu (w tym 2 noclegi) do Warszawy wraz ze przejazdem, noclegiem, wyżywieniem, atrakcjami o charakterze kulturalno- integracyjnym i turystycznym oraz warsztatami rozwoju osobistego i zarządzania energią własną dla uczestników i uczestniczek wraz z opiekunem w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 19 / 2017

Data wprowadzenia: 2017-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych w ramach aktywizacji społecznej z zakresu wizażu i stylizacji dla uczestniczek projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 14 / 2017

Data wprowadzenia: 2017-03-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - zorganizowanie wyjazdowego warsztatu z zasad zdrowego stylu życia dla uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 17 / 2017

Data wprowadzenia: 2017-03-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - zorganizowanie wyjazdowego treningu edukacyjnego dla uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 18 / 2017

Data wprowadzenia: 2017-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 3 dniowego wyjazdu (w tym 2 noclegi) do Warszawy wraz ze przejazdem, noclegiem, wyżywieniem, atrakcjami o charakterze kulturalno- integracyjnym i turystycznym oraz warsztatami rozwoju osobistego i zarządzania energią własną dla uczestników i uczestniczek wraz z opiekunem w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 19 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1
2) Zapytanie ofertowe str. 2
3) Zapytanie ofertowe str. 3
4) Zapytanie ofertowe str. 4
5) Formularz oferty
6) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dla uczestników projektu "Wszyscy razem"

Data wprowadzenia: 2017-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych w ramach aktywizacji społecznej z zakresu wizażu i stylizacji dla uczestniczek projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 14 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1
2) Zapytanie cenowe str.2
3) Zapytanie cenowe str.3
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - zorganizowanie wyjazdowego warsztatu z zasad zdrowego stylu życia dla uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 17 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1
2) Zapytanie ofertowe str. 2
3) Zapytanie ofertowe str. 3
4) Zapytanie ofertowe str. 4
5) Oświadczenie personelnu projektu
6) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
7) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2017-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dla uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 15 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Oświadczenie personelnu projektu
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
6) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2017-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - zorganizowanie wyjazdowego treningu edukacyjnego dla uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 18 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1
2) Zapytanie ofertowe str. 2
3) Zapytanie ofertowe str. 3
4) Zapytanie ofertowe str. 4
5) Oświadczenie personelnu projektu
6) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
7) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2017-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  (ANULOWANE) - Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 14 / 2017

Załączniki:
1) Oświadczenie personelnu projektu
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
3) Zapytanie cenowe str. 1
4) Zapytanie cenowe str. 2
5) Zapytanie cenowe str. 3

Data wprowadzenia: 2017-02-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zmiana zapytania cenowego - usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 14 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Oświadczenie personelnu projektu
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2017-02-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - zorganizowania 7 - dniowego warsztatu wyjazdowego dla grupy 36 dzieci w pieczy zastępczej wraz z opiekunami zastępczymi (31 osób) pod opieką rezydenta – łącznie dla 67 osób - uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 69 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - zorganizowania 7 - dniowego warsztatu wyjazdowego dla grupy 36 dzieci w pieczy zastępczej wraz z opiekunami zastępczymi (31 osób) pod opieką rezydenta – łącznie dla 67 osób - uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 69 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1
2) Zapytanie ofertowe str. 2
3) Zapytanie ofertowe str. 3
4) Zapytanie ofertowe str. 4
5) Formularz oferty
6) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na zorganizowanie pod opieką pilota wyjazdu 3 dniowego ( w tym 2 noclegi) do Warszawy wraz ze przejazdem, noclegiem, wyżywieniem, atrakcjami o charakterze kulturalno-integracyjnym i turystycznym oraz warsztatami dla uczestników i uczestniczek wraz z opiekunem w ramach projektu „Wszyscy razem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421/IX/61/16

Data wprowadzenia: 2016-11-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na zawarcie umowy na usługę polegającą na organizacji pobytu aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością oraz programem terapii zajęciowej dla 5 uczestników projektu w ramach projektu „Wszyscy razem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 54/ 2016

Data wprowadzenia: 2016-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe - zorganizowanie pod opieką pilota wyjazdu 3 dniowego (w tym 2 noclegi) do Warszawy w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 61 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Zapytanie cenowe str. 4
5) Oświadczenie personelnu projektu
6) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na organizacji pobytu aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauka niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością oraz programem terapii zajęciowej dla grupy 5 uczestników i uczestniczek wraz z 5 opiekunami w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 54 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Oświadczenie personelnu projektu
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - Asystent Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.

Załączniki:
1) Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Data wprowadzenia: 2016-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - zorganizowanie pod opieką pilota wyjazdu 3 dniowego (w tym 2 noclegi) do Warszawy w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 61 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Zapytanie cenowe str. 4
5) Oświadczenie personelnu projektu
6) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-10-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych w ramach aktywizacji społecznej z zakresu wizażu i stylizacji dla 15 kobiet w wieku produkcyjnym w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 45 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-10-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – zorganizowanie 3 - dniowego warsztatu wyjazdowego dla grupy 22 osób z niepełnosprawnościami - uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 52 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-10-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na organizacji pobytu aktywizacji społecznej i zdrowotnej w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 54 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Oświadczenie personelnu projektu
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi i strojenia urządzenia klawiszowego w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 47 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Oświadczenie personelnu projektu
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów dla 10 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, w tym dla 2 osób na wózku inwalidzkim w ramach ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 51 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych w ramach aktywizacji społecznej z zakresu wizażu i stylizacji dla 15 kobiet w wieku produkcyjnym w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 45 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Oświadczenie personelu projektu
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy - usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych w ramach aktywizacji społecznej z zakresu wizażu i stylizacji dla 15 kobiet w wieku produkcyjnym w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 45 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Poprawione zapytanie cenowe - usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów dla 10 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, w tym dla 2 osób na wózku inwalidzkim w ramach ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 51 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
5) Oświadczenie personelnu projektu

Data wprowadzenia: 2016-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - zorganizowanie 3 - dniowego warsztatu wyjazdowego dla grupy 22 osób z niepełnosprawnościami - uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 52 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1
2) Zapytanie ofertowe str.2
3) Zapytanie ofertowe str.3
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
5) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2016-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dla 22 dzieci w wieku od 4 do 15 lat z zaburzeniami rozwojowymi FASD w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 49 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych w ramach aktywizacji społecznej z zakresu wizażu i stylizacji dla 15 kobiet w wieku produkcyjnym w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 45 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Oświadczenie personelu projektu
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy - usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych w ramach aktywizacji społecznej z zakresu wizażu i stylizacji dla 15 kobiet w wieku produkcyjnym w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 45 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – zorganizowanie 3-dniowego warsztatu wyjazdowego dla grupy 10 osób z niepełnosprawnościami wraz z 3 opiekunami, koordynatorem wyjazdu - łącznie dla 14 osób - uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 48 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dla 22 dzieci w wieku od 4 do 15 lat z zaburzeniami rozwojowymi FASD w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 49 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Oświadczenie personelnu projektu
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-09-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - zorganizowanie 3-dniowego warsztatu wyjazdowego dla grupy 10 osób z niepełnosprawnościami wraz z 3 opiekunami, koordynatorem wyjazdu - łącznie dla 14 osób - uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 48 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Oświadczenie personelu projektu
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-09-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych w ramach aktywizacji społecznej z zakresu wizażu i stylizacji dla 15 kobiet w wieku produkcyjnym w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 45 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1
2) Zapytanie cenowe str.2
3) Zapytanie cenowe str.3
4) Oświadczenie personelu projektu
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-09-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dotyczących równości szans kobiet i mężczyzn dla 8 uczestników - usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 44 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dotyczących równości szans kobiet i mężczyzn dla 8 uczestników - usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 44 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dotyczących równości szans kobiet i mężczyzn dla 8 uczestników - usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą
2) Oświadczenie personelu projektu
3) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-08-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na usługę polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów z zakresu umiejętności społecznych i kompetencji rodzicielskich.

Symbol: CR III 3421 / IX / 41/16

Data wprowadzenia: 2016-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów z zakresu umiejętności społecznych i kompetencji rodzicielskich dla uczestniczek projektu, w tym 3 uczestniczki wychowujące dzieci niepełnosprawne, w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 41 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów z zakresu umiejętności społecznych i kompetencji rodzicielskich dla uczestniczek projektu
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
3) Oświadczenie personelu projektu

Data wprowadzenia: 2016-07-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z terapii pedagogicznej dla 2 dzieci w wieku 8 i 12 lat umieszczonych w pieczy zastępczej.

Symbol: CR III 3421 / IX / 15/ 2016

Data wprowadzenia: 2016-07-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego - psychoterapii specyficznych problemów i dysfunkcji uczestnika projektu - dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 35 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-07-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na usługę szkoleniową polegająca na przeprowadzeniu warsztatów rozwoju osobistego i zarządzania energią własną dla grupy 15- uczestników i uczestniczek projektu „Wszyscy razem”

Symbol: CR III 3421 / IX / 38 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-07-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - świadczenie specjalistycznej usługi opiekuńczej jako asystent osoby niepełnosprawnej na rzecz uczestników z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 6 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - świadczenie specjalistycznej usługi opiekuńczej jako asystent osoby niepełnosprawnej na rzecz uczestników z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-07-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy - zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej

Symbol: CR III 3421 / IX / 6 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-07-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na usługę polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z terapii logopedycznej dla 3 dzieci w wieku 3 lat umieszczonych w pieczy zastępczej pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych oraz dla 1 osoby z niepełnosprawnością w wieku 20 lat .

Symbol: CR III 3421 / IX / 32 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z terapii pedagogicznej dla 2 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w wieku 8 i 12 lat w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 15 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z terapii pedagogicznej dla 2 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w wieku 8 i 12 lat w ramach realizacji projektu "Ws
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego - psychoterapii specyficznych problemów i dysfunkcji uczestnika projektu - dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 35 / 2016

Załączniki:
1) Ponowne zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego - psychoterapii specyficznych problemów i dysfunkcji uczestnika projektu - dziecka umieszczo
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy - zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego - psychoterapii specyficznych problemów i dysfunkcji uczestnika projektu - dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 35 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu terapii EEG Biofeedback dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Data wprowadzenia: 2016-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy - zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej

Symbol: CR III 3421 / IX / 6 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej

Symbol: CR III 3421 / IX / 6 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej str.1
2) Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej str.2
3) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego - psychoterapii specyficznych problemów i dysfunkcji uczestnika projektu - dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 35 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego - psychoterapii specyficznych problemów i dysfunkcji uczestnika projektu - dziecka umieszczonego w p
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-06-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z terapii logopedycznej dla uczestników i uczestniczek w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 32 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z terapii logopedycznej dla uczestników i uczestniczek w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-06-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów letnich dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi FASD oraz ich opiekunów w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 28 / 16

Data wprowadzenia: 2016-06-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa organizacji zajęć integracyjnych dla 15 uczestników i uczestniczek wraz z opiekunem w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 39 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - usługa organizacji zajęć integracyjnych dla 15 uczestników i uczestniczek wraz z opiekunem w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów rozwoju osobistego i zarządzania energią własną w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 38 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów rozwoju osobistego i zarządzania energią własną w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu terapii EEG Biofeedback dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 31 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu terapii EEG Biofeedback dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2016-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów letnich dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi FASD oraz ich opiekunów w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 28 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - usługa polegająca na przeprowadzenniu warsztatów letnich dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi FASD oraz ich opiekunów w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2016-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - korekta

Symbol: CR III 3421 / 3 / 16

Załączniki:
1) Korekta zapytania cenowego str.1
2) Korekta zapytania cenowego str.2

Data wprowadzenia: 2016-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Symbol: CR III 3421 / 3 / 16

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2

Data wprowadzenia: 2016-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej

Symbol: CR III 3421 / IX / 6 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na przeprowadzenie indywidualnych zajęć z terapii pedagogicznej dla uczestniczki projektu "Wszyscy razem".

Symbol: CR III 3421 / IX / 15 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na przeprowadzenie indywidualnych zajęć z psychoterapii dla uczestnika projektu "Wszyscy razem".

Symbol: CR III 3421 / IX / 14 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na zakup transportera schodowego gąsienicowego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 8 / 16

Data wprowadzenia: 2016-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej

Symbol: CR III 3421 / IX / 6 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - świadczenie specjalistycznej usługi opiekuńczej jako asystent osoby niepełnosprawnej na rzecz uczestników z niepełnosprawnościami, w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - świadczenie specjalistycznej usługi opiekuńczej jako asystent osoby niepełnosprawnej na rzecz uczestników z niepełnosprawnościami, w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - zakup lub wypożyczenie transportera schodowego gąsienicowego w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 8 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - zakup lub wypożyczenie transportera schodowego gąsienicowego w ramach projektu "Wszyscy razem"
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - indywidualne zajęcia z terapii pedagogicznej dla uczestnicy projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 15 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - indywidualne zajęcia z terapii pedagogicznej dla uczestniczki projektu "Wszyscy razem"
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - indywidualne zajęcia z psychoterapii dla uczestnika projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 14 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - indywidualne zajęcia z psychoterapii dla uczestnika projektu "Wszyscy razem"
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na przeprowadzenie indywidualnych sesji coachingowych dla niepełnosprawnych uczestników projektu.

Symbol: CR III 3421 / IX / 10 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-03-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie przystosowania osoby niewidomej do wykonywania codziennych czynności oraz obsługi różnych sprzętów codziennego użytku.

Symbol: CR III 3421 / IX / 11/ 2016

Data wprowadzenia: 2016-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - indywidualne zajęcia z terapii pedagogicznej dla niepełnosprawnej uczestniczki projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 15 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - indywidualne zajęcia z terapii pedagogicznej dla niepełnosprawnej uczestniczki projektu "Wszyscy razem"
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - indywidualne zajęcia z psychoterapii dla 6 letniego chłopca z autyzmem uczestnika projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 14 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - indywidualne zajęcia z psychoterapii dla 6 letniego chłopca z autyzmem uczestnika projektu "Wszyscy razem"
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na świadczenie usług asystenckich (nieopiekuńczych) na rzecz uczestników z niepełnosprawnościami oraz podejmowanie działań w celu ułatwienia dostępu i uczestnictwa w projekcie poszczególnych osób, w tym pomoc w dotarciu na zajęcia przewidziane w projekcie, wspomaganie w przemieszczeniu się do sklepów, urzędów, wspomaganie w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej w zależności od zgłaszanych potrzeb

Symbol: CR III 3421 / IX / 6/ 2016

Data wprowadzenia: 2016-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na poradnictwo psychiatryczne

Symbol: CR III 3421 / IX / 2 / 15 / 16

Data wprowadzenia: 2016-03-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - indywidualne sesje coachingowe dla niepełnosprawnych uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 10 /2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - indywidualne sesje coachingowe dla niepełnosprawnych uczestników projektu "Wszyscy razem"
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-03-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - szkolenie w zakresie przystosowania osoby niewidomej do wykonywania codziennych czynności oraz obsługi rożnych sprzętów codziennego użytku

Symbol: CR III 3421 / IX / 11 /2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - szkolenie w zakresie przystosowania osoby niewidomej do wykonywania codziennych czynności oraz obsługi rożnych sprzętów codziennego użytku
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-03-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej

Symbol: CR III 3421 / IX / 6 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej str. 1
2) Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej str. 2
3) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-02-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na poradnictwo pediatryczne

Symbol: CRIII3421/IX/3/2015/2016

Data wprowadzenia: 2016-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na poradnictwo psychologiczne

Symbol: CR III 3421 / IX / 1 / 2015 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej

Symbol: CR III 3421 / IX / 6 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na poradnictwo psychiatryczne

Symbol: CR III 3421 / IX / 2 / 2015 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe na poradnictwo psychiatryczne
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2016-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na poradnictwo pediatryczne

Symbol: CRIII3421/IX/3/2015/2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe na poradnictwo pediatryczne
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym

Data wprowadzenia: 2016-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na poradnictwo psychologiczne

Symbol: CRIII3421/IX/1/2015/2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe na poradnictwo psychologiczne
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym

Data wprowadzenia: 2016-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na poradnictwo psychiatryczne

Symbol: CRIII3421/IX/2/2015/2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe na poradnictwo psychiatryczne
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym

Data wprowadzenia: 2016-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 3-dniowego warsztatu wyjazdowego dla grupy 17 osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim i 1 osoba niewidoma oraz 14 opiekunów i 1 koordynator wyjazdu – łącznie dla 32 osób – uczestników projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 28 / 2015 z 22/04/2015r.

Data wprowadzenia: 2015-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 3-dniowego warsztatu wyjazdowego dla grupy 17 osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim i 1 osoba niewidoma oraz 14 opiekunów i 1 koordynator wyjazdu – łącznie dla 32 osób – uczestników projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 28 / 2015 z 14/04/2015r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3
4) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2015-04-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów pn. „Równość szans kobiet i mężczyzn” dla grupy 23 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 26 / 2015 z 08/04/2015r.

Data wprowadzenia: 2015-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu barman – kelner z obsługą kasy fiskalnej dla 1 uczestniczki projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 16 / 2015 z 08/04/2015r.

Data wprowadzenia: 2015-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów pn. „Równość szans kobiet i mężczyzn” dla grupy 23 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 26 / 2015 z 26/03/2015r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1
2) Zapytanie cenowe str.2

Data wprowadzenia: 2015-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu barman – kelner z obsługą kasy fiskalnej dla 1 uczestniczki projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 16 / 2015 z 26/03/2015r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1
2) Formularz oferty
3) Zapytanie ofertowe str. 2

Data wprowadzenia: 2015-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu warsztatów kulinarnych dla 10 osób (niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym) - uczestników projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 17 / 2015 z 17/03/2015r.

Data wprowadzenia: 2015-03-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu warsztatów kulinarnych dla 10 osób (niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym) - uczestników projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 17 / 2015 z 16/02/2015r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2

Data wprowadzenia: 2015-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 16 / 2015 z 16/02/2015r.

Data wprowadzenia: 2015-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursu prawa jazdy kat. B dla 14 uczestników projektu oraz kat. C wraz z kwalifikacją wstępną dla jednego uczestnika projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 11 / 2015 z 03/02/2015r.

Data wprowadzenia: 2015-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 16 / 2015 z 28/01/2015r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3

Data wprowadzenia: 2015-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursu prawa jazdy kat. B dla 14 uczestników projektu oraz kat. C wraz z kwalifikacją wstępną dla jednego uczestnika projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 11 / 2015 z 23/01/2015r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1
2) Zapytanie cenowe str.2

Data wprowadzenia: 2015-01-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Dostawcy – rozeznanie cenowe w celu rozeznania ceny rynkowej dostawy – zamówienie którego przedmiotem jest zakup mebli wraz z dostawą dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 42 / 2014 / SS z 15/12/2014r.

Data wprowadzenia: 2014-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rozeznanie cenowe w celu rozeznania ceny rynkowej dostawy – zamówienie którego przedmiotem jest zakup mebli wraz z dostawa dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 42 / 2014 / SS z 05/12/2014r.

Załączniki:
1) Rozeznanie cenowe str. 1
2) Rozeznanie cenowe str. 2
3) Rozeznanie cenowe str. 3
4) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2014-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dla jednej, niepełnosprawnej uczestniczki projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 39 / 2014 z 02/12/2014r.

Data wprowadzenia: 2014-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy – dot. zakupu materiałów budowlanych i wykończeniowych wraz z dostawą dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 35 / 2014 / SS z 10/11/2014

Data wprowadzenia: 2014-11-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dla jednej, niepełnosprawnej uczestniczki projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 39 / 2014 z 07/11/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1
2) Zapytanie cenowe str.2

Data wprowadzenia: 2014-11-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dla jednej, niepełnosprawnej uczestniczki projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 39 / 2014 z 30/10/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1
2) Zapytanie cenowe str.2

Data wprowadzenia: 2014-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu kompetencji wychowawczych typu „Szkoła dla rodziców” dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 27 / 2014 / SS z 28/10/2014

Data wprowadzenia: 2014-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE rozeznanie rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej dot. zakupu materiałów budowlanych i wykończeniowych wraz z dostawą dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 35 / 2014 / SS z 24/10/2014r.

Załączniki:
1) Rozeznanie rynku str.1
2) Rozeznanie rynku str.2
3) Rozeznanie rynku str.3
4) Rozeznanie rynku str.4
5) Rozeznanie rynku str.5
6) Rozeznanie rynku str.6
7) Rozeznanie rynku str.7
8) Rozeznanie rynku str.8
9) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2014-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnej terapii pedagogicznej dla dwójki dzieci mający trudności w nauce uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 28 / 2014 / SS z 21/10/2014

Data wprowadzenia: 2014-10-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnej terapii logopedycznej dla piątki dzieci - uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 29 / 2014 / SS z 21/10/2014

Data wprowadzenia: 2014-10-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu kompetencji wychowawczych typu „Szkoła dla rodziców” dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 27 / 2014 / SS z 17/10/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1
2) Zapytanie cenowe str.2

Data wprowadzenia: 2014-10-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia – profilaktyka zdrowotna dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 32 / 2014 / SS z 16/10/2014

Data wprowadzenia: 2014-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu kompetencji społecznych dla dzieci uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 26 / 2014 / SS z 16/10/2014

Data wprowadzenia: 2014-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 30 / 2014 / SS z 16/10/2014

Data wprowadzenia: 2014-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców - uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 31 / 2014 / SS z 16/10/2014

Data wprowadzenia: 2014-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rozeznanie rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej dot. zakupu materiałów budowlanych i wykończeniowych wraz z dostawą dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 35 / 2014 / SS z 16/10/2014r.

Załączniki:
1) Rozeznanie rynku str.1
2) Rozeznanie rynku str.2
3) Rozeznanie rynku str.3
4) Rozeznanie rynku str.4
5) Rozeznanie rynku str.5
6) Rozeznanie rynku str.6
7) Rozeznanie rynku str.7
8) Rozeznanie rynku str.8
9) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2014-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii rodzinnej dla matki z trójką dzieci - uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 34 / 2014 / SS z 14/10/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2

Data wprowadzenia: 2014-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnej terapii pedagogicznej dla dwójki dzieci mający trudności w nauce uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 28 / 2014 / SS z 10/10/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2

Data wprowadzenia: 2014-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnej terapii logopedycznej dla piątki dzieci - uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 29 / 2014 / SS z 10/10/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2

Data wprowadzenia: 2014-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia – profilaktyka zdrowotna dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 32 / 2014 / SS z 30/09/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2

Data wprowadzenia: 2014-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców - uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 31 / 2014 / SS z 30/09/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2

Data wprowadzenia: 2014-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 30 / 2014 / SS z 30/09/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2

Data wprowadzenia: 2014-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnej terapii pedagogicznej dla dwójki dzieci mający trudności w nauce uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 28 / 2014 / SS z 29/09/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1
2) Zapytanie cenowe str.2

Data wprowadzenia: 2014-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu kompetencji społecznych dla dzieci uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 26 / 2014 / SS z 29/09/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1
2) Zapytanie cenowe str.2

Data wprowadzenia: 2014-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu kompetencji wychowawczych typu „Szkoła dla rodziców” dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 27 / 2014 / SS z 29/09/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1
2) Zapytanie cenowe str.2

Data wprowadzenia: 2014-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnej terapii logopedycznej dla piątki dzieci - uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 29 / 2014 / SS z 29/09/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1
2) Zapytanie cenowe str.2

Data wprowadzenia: 2014-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyborze dostawcy – Rozeznanie rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej dot. zakupu rowerów dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 20 / 2014 / SS z 12/08/2014

Data wprowadzenia: 2014-08-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rozeznanie rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej dot. zakupu rowerów dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 20 / 2014 / SS z 24/07/2014r.

Załączniki:
1) Rozeznanie cenowe str.1
2) Rozeznanie cenowe str.2
3) Rozeznanie cenowe str.3
4) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2014-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy – Rozeznanie cenowe w celu rozeznania ceny rynkowej usługi - którego przedmiotem jest zorganizowanie pod opieką pilota wyjazdu 2 dniowego do Warszawy wraz ze zwiedzaniem, noclegiem i wyżywieniem dla 55 uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 17 / 2014 / SS z 22/07/2014

Data wprowadzenia: 2014-07-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy – Rozeznanie cenowe w celu rozeznania ceny rynkowej usługi - którego przedmiotem jest zorganizowanie pod opieką pilota wyjazdu 5-cio dniowego (w tym 4 noclegi) do Szczawnicy wraz ze przejazdem, noclegiem, wyżywieniem, atrakcjami o charakterze kulturalno-integracyjnym i turystycznym oraz warsztatami dla 55 uczestników oraz opiekuna grupy w ramach projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

Symbol: CR III 3421 / 18 / 2014 / SS z 22/07/2014

Data wprowadzenia: 2014-07-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia oddziaływań o charakterze korekcyjno-edukacyjnym dla 10 sprawców przemocy w rodzinie.

Symbol: CR 3421 / 1 / 2014 z 22/07/2014

Data wprowadzenia: 2014-07-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rozeznanie cenowe w celu rozeznania ceny rynkowej usługi - którego przedmiotem jest zorganizowanie pod opieką pilota wyjazdu 5-cio dniowego (w tym 4 noclegi) do Szczawnicy wraz ze przejazdem, noclegiem, wyżywieniem, atrakcjami o charakterze kulturalno-integracyjnym i turystycznym oraz warsztatami dla 55 uczestników oraz opiekuna grupy w ramach projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 18 / 2014 / SS z 07/07/2014r.

Załączniki:
1) Rozeznanie cenowe str. 1
2) Rozeznanie cenowe str. 2
3) Rozeznanie cenowe str. 3
4) Rozeznanie cenowe str. 4
5) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2014-07-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  (ANULOWANE) - Rozeznanie cenowe w celu rozeznania ceny rynkowej usługi - którego przedmiotem jest zorganizowanie pod opieką pilota wyjazdu 5-cio dniowego do Szczawnicy wraz ze przejazdem, noclegiem, wyżywieniem, atrakcjami o charakterze kulturalno-integracyjnym i turystycznym oraz warsztatami dla 55 uczestników oraz opiekuna grupy w ramach projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 18 / 2014 / SS z 25/06/2014r.

Załączniki:
1) Rozeznanie cenowe str.1
2) Rozeznanie cenowe str.2
3) Rozeznanie cenowe str.3
4) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2014-07-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rozeznanie cenowe w celu rozeznania ceny rynkowej usługi - którego przedmiotem jest zorganizowanie pod opieką pilota wyjazdu 2 dniowego do Warszawy wraz ze zwiedzaniem, noclegiem i wyżywieniem dla 55 uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 17 / 2014 / SS z 02/07/2014r.

Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Rozeznanie cenowe str. 1
3) Rozeznanie cenowe str. 2

Data wprowadzenia: 2014-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi noclegowej na terenie Wieliczki wraz z wyżywieniem dla 29 osób - uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 23 / 2014 z 02/07/2014r.

Data wprowadzenia: 2014-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursów dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

Symbol: CR III 3421 / 15 / 2014 / SS z 30/06/2014

Data wprowadzenia: 2014-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa psychologiczna polegająca na przeprowadzeniu warsztatów psychologicznych dla grupy 22 niepełnosprawnych uczestników w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 29 / 2014 z 27/06/2014

Data wprowadzenia: 2014-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi noclegowej na terenie Szczyrku wraz z wyżywieniem dla uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 24 / 2014 z 24/06/2014

Data wprowadzenia: 2014-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Ponowne zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa specjalisty ds. instrumentów rynku pracy, którą objęci zostaną uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 15 / 2014 z 24/06/2014

Data wprowadzenia: 2014-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ANULOWANE (18/06/2014) - Rozeznanie cenowe w celu rozeznania ceny rynkowej usługi - którego przedmiotem jest zorganizowanie wyjazdu 2 dniowego do Warszawy wraz ze zwiedzaniem, noclegiem i wyżywieniem dla 55 uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 8 / 7 / 2014 / SS z 17/06/2014r.

Załączniki:
1) Rozeznanie cenowe str. 1
2) Rozeznanie cenowe str. 2
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2014-06-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rozeznanie cenowe w celu rozeznania ceny rynkowej usługi - którego przedmiotem jest zorganizowanie wyjazdu 2 dniowego do Warszawy wraz ze zwiedzaniem, noclegiem i wyżywieniem dla 55 uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 17 / 2014 / SS z 18/06/2014r.

Załączniki:
1) Rozeznanie cenowe str.1
2) Rozeznanie cenowe str.2
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2014-06-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa transportu osób – uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 9 / 2014 / SS z 17/06/2014

Data wprowadzenia: 2014-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursów dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 15 / 2014 / SS z 17/06/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2
3) Zapytanie cenowe str. 3

Data wprowadzenia: 2014-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursu prawa jazdy kat. B, którą objęci zostaną uczestnicy projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 10 / 2014 / SS z 12/06/2014

Data wprowadzenia: 2014-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia oddziaływań o charakterze korekcyjno-edukacyjnym dla 10 sprawców przemocy w rodzinie. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR 3421 - 1 / 2014 z 13 / 06 / 2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2

Data wprowadzenia: 2014-06-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa psychologiczna polegająca na przeprowadzeniu warsztatów psychologicznych dla grupy 22 niepełnosprawnych uczestników w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 29 / 2014 z 11/06/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1
2) Zapytanie ofertowe str. 2

Data wprowadzenia: 2014-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa transportu osób – uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 9 / 2014 / SS z 05/06/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1
2) Zapytanie cenowe str. 2

Data wprowadzenia: 2014-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla 29 osób – uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 18 / 2014 z 04/06/2014

Data wprowadzenia: 2014-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa transportu 29 osób – uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 17 / 2014 z 04/06/2014

Data wprowadzenia: 2014-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji zajęć integracyjnych, sportowych oraz o charakterze kulturalnym, którą objęci zostaną uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 19 / 2014 z 04/06/2014

Data wprowadzenia: 2014-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ANULOWANE (02/06/2014) - Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursu prawa jazdy kat. B i C, którą objęci zostaną uczestnicy projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 10 / 2014 / SS z 29/05/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1
2) Zapytanie cenowe str.2

Data wprowadzenia: 2014-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursu prawa jazdy kat. B, którą objęci zostaną uczestnicy projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 10 / 2014 / SS z 02/06/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2

Data wprowadzenia: 2014-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi noclegowej na terenie Wieliczki wraz z wyżywieniem dla 29 osób - uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 23 / 2014 z 30/05/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1
2) Zapytanie cenowe str.2

Data wprowadzenia: 2014-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi noclegowej na terenie Szczyrku wraz z wyżywieniem dla uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 24 / 2014 z 30/05/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1
2) Zapytanie cenowe str.2
3) Zapytanie cenowe str.3

Data wprowadzenia: 2014-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa transportu 29 osób – uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 17 / 2014 z 20/05/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1
2) Zapytanie cenowe str. 2

Data wprowadzenia: 2014-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla 29 osób – uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 18 / 2014 z 20/05/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1
2) Zapytanie cenowe str.2

Data wprowadzenia: 2014-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji zajęć integracyjnych, sportowych oraz o charakterze kulturalnym, którą objęci zostaną uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 19 / 2014 z 20/05/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1
2) Zapytanie cenowe str.2

Data wprowadzenia: 2014-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa specjalisty ds. instrumentów rynku pracy, którą objęci zostaną uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 15 / 2014 z 09/05/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1
2) Zapytanie cenowe str.2

Data wprowadzenia: 2014-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa trenera pracy, którą objęci zostaną uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 16 / 3 / 2014 z 09/05/2014r.

Data wprowadzenia: 2014-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa doradcy zawodowego, którą objęci zostaną usamodzielniający się wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą będący uczestnikami projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 16 / 2 / 2014 z 09/05/2014r.

Data wprowadzenia: 2014-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa doradcy zawodowego, którą objęci zostaną niepełnosprawni uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / 16 / 1 / 2014 z 09/05/2014r.

Data wprowadzenia: 2014-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa specjalisty ds. instrumentów rynku pracy, którą objęci zostaną uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 15 / 2014 z 25/04/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1
2) Zapytanie ofertowe str.2

Data wprowadzenia: 2014-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa doradcy zawodowego, którą objęci zostaną niepełnosprawni uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku) .

Symbol: CR III 3421 / 16 / 1 / 2014 z 25/04/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1
2) Zapytanie ofertowe str.2

Data wprowadzenia: 2014-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa doradcy zawodowego, którą objęci zostaną usamodzielniający się wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą będący uczestnikami projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku) .

Symbol: CR III 3421 / 16 / 2 / 2014 z 25/04/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1
2) Zapytanie ofertowe str.2

Data wprowadzenia: 2014-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa trenera pracy, którą objęci zostaną uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku) .

Symbol: CR III 3421 / 16 / 3 / 2014 z 25/04/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1
2) Zapytanie ofertowe str.2

Data wprowadzenia: 2014-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu autokarem 33 osób - niepełnosprawnych uczestników (w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 18 / 2013 z 30/10/2013r.

Data wprowadzenia: 2013-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu autokarem 33 osób - niepełnosprawnych uczestników (w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 18 / 2013 z 18/10/2013r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1
2) Zapytanie ofertowe str.2
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2013-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu wykonawcy usługi – Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla grupy 20 osób – uczestników warsztatu wyjazdowego w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 17 / 2013 z 10/10/2013r.

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu wykonawcy usługi – Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu wyjazdowego dla uczestników projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 56 / 2013 z 09/10/2013r.

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu wykonawcy usługi – Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów rozwoju osobistego i zarządzania energią własną dla grupy 18 usamodzielniających się wychowanków – uczestników projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: Symbol: CR III 3421 / 55 / 2013 z 08/10/2013r.

Data wprowadzenia: 2013-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa transportu osób – 20 uczestników w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku).

Symbol: CR III 3421 / 18 / 2013 z 08/10/2013r.

Data wprowadzenia: 2013-10-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu technologa robót wykończeniowych dla 1 uczestnika projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 58 / 2013 z 01/10/2013r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1
2) Zapytanie ofertowe str.2
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2013-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursu zawodowego tj. kursu cukiernika dla 1 uczestnika (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 52 / 2013 z 13/09/2013r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1
2) Zapytanie ofertowe str.2
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2013-09-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursu graficznej obróbki zdjęć dla 1 uczestniczki projektu w wymiarze 35 godzin zajęć dydaktycznych (35 x 45 minut) (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 53 / 2013 z 05/09/2013r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1
2) Zapytanie ofertowe str.2
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2013-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursów zawodowych w ramach projektu "Skrzydła Powiatu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wg. Specyfikacji)

Symbol: CR III 3421 / 52 / 2013 z 04/09/2013r.

Data wprowadzenia: 2013-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursów zawodowych (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 52 / 2013 z 04/09/2013r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1
2) Zapytanie ofertowe str.2
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2013-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursu tatuażu dla 1 uczestnika projektu w wymiarze 90 godzin dydaktycznych (90 x 45min.) (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 50 / 2013 z 21/08/2013r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1
2) Zapytanie ofertowe str.2
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2013-08-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursu graficznej obróbki zdjęć dla 1 uczestniczki projektu (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 53 / 2013 z 20/08/2013r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1
2) Zapytanie ofertowe str.2
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2013-08-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B dla 3 niepełnosprawnych uczestników (niepełnosprawność ruchowa w obrębie kończyn górnych i dolnych) w ramach projektu "Skrzydła Powiatu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wg. specyfikacji)

Symbol: CR III 3421 / 41 / 2 / 2013

Data wprowadzenia: 2013-08-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursów zawodowych (wg. specyfikacji)

Symbol: CR III 3421 / 47 / 2013

Data wprowadzenia: 2013-08-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursów zawodowych (wg. specyfikacji)

Symbol: CR III 3421 / 46 /2013

Data wprowadzenia: 2013-08-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa specjalistyczna polegająca na przeprowadzeniu zajęć/warsztatów ogólnousprawniających dla 1 uczestnika projektu z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 51 / 2013 z 26/07/2013r.

Data wprowadzenia: 2013-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego warsztatów z zakresu metod i technik rękodzieła artystycznego oraz decoupage dla grupy 11 niepełnosprawnych uczestników projektu z niepełnosprawnością intelektualną z zaburzeniami psychicznymi oraz poruszających się na wózku inwalidzkim (1 uczestniczka)

Symbol: CRIII/3421/42/2013 z 19/07/2013

Data wprowadzenia: 2013-08-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursów komputerowych

Symbol: CRIII/3421/43/2013 z 22/07/2013

Data wprowadzenia: 2013-08-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursów językowych (szczegóły w załączniku)

Symbol: CRIII/3421/44/2013 z 22/07/2013

Data wprowadzenia: 2013-08-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B dla 18 uczestników projektu w ramach projektu "Skrzydła Powiatu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wg specyfikacji

Symbol: CRIII/3421/41/1/2013 z 19/07/2013

Data wprowadzenia: 2013-08-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzaniu warsztatów psychologicznych dla grupy 42 niepełnosprawnych uczestników w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wg specyfikacji (szczegóły w załączniku) [ ! ! ! UWAGA ! ! ! W dniu 14 czerwca 2013r. treść zamówienia uległa zmianie ]

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1
2) Zapytanie ofertowe str.2
3) Formularz oferty
4) Zapytanie ofertowe str.1 (po zmianie z 14/06/2013)
5) Zapytanie ofertowe str.2 (po zmianie z 14/06/2013)

Data wprowadzenia: 2013-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzaniu warsztatów pn. "Równość szans kobiet i mężczyzn" dla 19 usamodzielniających się wychowanków w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wg specyfikacji (szczegóły w załączniku)

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1
2) Zapytanie ofertowe str.2
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2013-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów z tematyki więzi i teorii przywiązania dla grupy 20 usamodzielniających się wychowanków w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wg specyfikacji (szczegóły w załączniku)

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1
2) Zapytanie ofertowe str.2
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2013-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów z tematyki naturalnego planowania rodziny dla grupy 20 usamodzielniających się wychowanków w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wg specyfikacji (szczegóły w załączniku)

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1
2) Zapytanie ofertowe str.2
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2013-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji zajęć integracyjnych, sportowych oraz o charakterze kulturalnym dla 23 uczestników w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zakwaterowanych na terenie Szczyrku, wg specyfikacji (szczegóły w załączniku)

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.2
2) Zapytanie ofertowe str.3
3) Formularz oferty
4) Zapytanie ofertowe str.1

Data wprowadzenia: 2013-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa transportu osób - 23 uczestników w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wg specyfikacji (szczegóły w załączniku)

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1
2) Zapytanie ofertowe str.2
3) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2013-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla 23 uczestników w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wg specyfikacji (szczegóły w załączniku)

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1
2) Zapytanie ofertowe str.2
3) Zapytanie ofertowe str.3
4) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2013-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ogłasza ponownie zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego warsztatów ceramicznych dla grupy 16 niepełnosprawnych uczestników projektu (stopień znaczny, umiarkowany) w tym z niepełnosprawnością intelektualną.

Załączniki:
1) 31.10.2012 zapytanie ofertowe na wartsztaty ceramiczne
2) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2012-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ogłasza zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego warsztatów tanecznych dla grupy 9 niepełnosprawnych uczestników projektu (stopień znaczny, umiarkowany) w tym z niepełnosprawnością intelektualną.

Załączniki:
1) 22.10.2012 zapytanie ofertowe na wartsztaty taneczne
2) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2012-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ogłasza zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego warsztatów dziennikarskich dla grupy 6 niepełnosprawnych uczestników projektu (stopień znaczny, umiarkowany) w tym z niepełnosprawnością intelektualną.

Załączniki:
1) 22.10.2012 zapytanie ofertowe na wartsztaty dziennikarskie
2) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2012-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ogłasza zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego warsztatów ceramicznych dla grupy 16 niepełnosprawnych uczestników projektu (stopień znaczny, umiarkowany) w tym z niepełnosprawnością intelektualną.

Załączniki:
1) 22.10.2012 zapytanie ofertowe na wartsztaty ceramiczne
2) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2012-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursu obsługi wózka widłowego (akumulatorowego i/lub spalinowego) dla 1 uczestnika projektu, z uwzględnieniem egzaminu UDT, w wymiarze min. 67 godzin zegarowych: tj. zajęć teoretycznych min.52 godzin oraz zajęć praktycznych min. 15 godzin, uprawniający do samodzielnej i bezpiecznej pracy w transporcie wewnątrzzakładowym, zgodnie z przygotowanym programem szkolenia.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - kurs obsługi wózka widłowego
2) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2012-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje o  rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w  zakresie działalności na  rzecz integracji i reintegracji zawodowej i  społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach realizacji projektu systemowego „Skrzydła Powiatu – Rozwój i  promocja aktywnej integracji społecznej i  zawodowej mieszkańców powiatu tarnogórskiego” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i  współfinansowanego przez  Europejski Fundusz Społeczny.

Załączniki:
1) Pełna informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Data wprowadzenia: 2012-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursu w zakresie grafiki komputerowej i tworzenia stron www (dla 1 niepełnosprawnego uczestnika projektu w wymiarze min 80 godzin).

Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Zapytanie ofertowe - kurs komputerowy

Data wprowadzenia: 2012-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach realizacji projektu systemowego „Skrzydła Powiatu – Rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu tarnogórskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny

Załączniki:
1) Ogłoszenie - konkurs ofert

Data wprowadzenia: 2012-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego następujących kursów językowych: kurs języka angielskiego dla 1 uczestnika projektu oraz kurs języka niemieckiego dla 2 uczestników projektu.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - kursy językowe
2) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2012-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego następujących kursów komputerowych: kurs obsługi komputera (dla 4 niepełnosprawnych uczestników projektu, w wymiarze 30 godzin), kurs serwisowania sprzętu komputerowego (dla 1 niepełnosprawnego uczestnika projektu, w wymiarze 30 godzin), kurs w zakresie grafiki komputerowej i tworzenia stron www (dla 1 niepełnosprawnego uczestnika projektu w wymiarze min 120 godzin).

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - kursy komputerowe
2) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2012-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego następujących kursów: kurs sprzedawcy z obsługą komputera i kasy fiskalnej (dla 2 uczestników projektu, w wymiarze min. 120 godzin zajęć), kurs bukieciarstwa z elementami pakowania prezentów oraz obsługa kasy fiskalnej (dla 4 uczestników projektu, w wymiarze min. 70 godzin zegarowych zajęć teoretycznych i praktycznych), kurs kelnera z elementami dekoracji stołów, sal i aranżacją wnętrz (dla 1 uczestnika projektu, w wymiarze min 30 godz. zajęć), kurs kucharza małej gastronomii z elementami cateringu (dla 1 uczestnika projektu, w wymiarze min 110 godzin zajęć teoretycznych 30godz. i praktycznych 80godz. + minimum sanitarne), kurs pracownika administracyjno – biurowego z elementami przedsiębiorczości (dla 1 uczestnika projektu, w wymiarze min. 90 godzin zajęć), kurs pracownika ochrony bez wymogu posiadania licencji (dla 3 uczestników projektu, w wymiarze min. 80 godzin zajęć), kurs koparko- ładowarki w zakresie III klasy uprawnień (dla 1 uczestnika projektu, w wymiarze 116 godzin teoretycznych + 86 godzin zajęć praktycznych - w tym 26 godz. stażu pracy przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej koparko – ładowarki).

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - kursy zawodowe
2) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2012-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B dla 13 uczestników w ramach projektu „Skrzydła Powiatu- rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Zapytanie ofertowe - prawo jazdy kat. B

Data wprowadzenia: 2012-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów pn. „Równość szans kobiet i mężczyzn” dla grupy 17 usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Zapytanie ofertowe - warsztaty "Równość szans kobiet i mężczyzn"

Data wprowadzenia: 2012-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów z tematyki naturalnego planowania rodziny dla grupy 17 usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - planowanie rodziny
2) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2012-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest zorganizowanie usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla 20 uczestników w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - usługa noclegowa z wyżywieniem
2) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2012-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa organizacji zajęć integracyjnych, sportowych oraz o charakterze kulturalnym dla 20 uczestników w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zakwaterowanych na terenie Korbielowa.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - usługa organizacji zajęć integracyjnych, sportowych oraz o charakterze kulturalnym
2) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2012-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa transportu osób - 20 uczestników w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - usługa transportu
2) Formularz oferty

Data wprowadzenia: 2012-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - usługa psychologiczna polegająca na przeprowadzeniu warsztatów psychologicznych dla grupy 44 niepełnosprawnych

Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Zapytanie ofertowe na warsztaty psychologiczne

Data wprowadzenia: 2012-05-23

WIĘCEJ »
  »  Zamówienia publiczne w oparciu o Ustawę PZP
  »  Zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania ustawy PZP
  »  Rozstrzygnięcia/informacja o zamiarze zawarcia umowy
  »  Informacja o zawarciu umowy
  »  Unieważnienia
  »  Plan postępowań o udzielenia zamówień
  »  Formularze i druki
  »  Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi
  »  Archiwum

POWRÓT