» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia Publiczne

Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) w ramach realizacji projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 15 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku Typ: PDF, Rozmiar: 377.45 KB

Data wprowadzenia: 2018-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia usługa polegająca na przeprowadzeniu terapii systemowej w ramach realizacji projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 16 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku Typ: PDF, Rozmiar: 359.88 KB

Data wprowadzenia: 2018-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia usługa polegająca na prowadzeniu terapii EEG Biofeedback w ramach realizacji projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 17 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku Typ: PDF, Rozmiar: 356.01 KB

Data wprowadzenia: 2018-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa lekarza rehabilitanta dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 6 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku Typ: PDF, Rozmiar: 655.26 KB

Data wprowadzenia: 2018-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa psychiatrycznego dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 4 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku Typ: PDF, Rozmiar: 662.35 KB

Data wprowadzenia: 2018-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania było prowadzenie poradnictwa prawnego dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 5 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa lekarza seksuologa dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 3 / 2018

Załączniki:
1) PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku Typ: PDF, Rozmiar: 655.77 KB

Data wprowadzenia: 2018-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy – Przedmiotem zapytania było prowadzenie poradnictwa lekarza seksuologa dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 3 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie opieki nad osobami zależnymi uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 8 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku Typ: PDF, Rozmiar: 656.16 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2018-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie grupy wsparcia edukacyjnego dla max 20 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej w ramach realizacji projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 7 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku Typ: PDF, Rozmiar: 744.52 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2018-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa prawnego dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 5 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku Typ: PDF, Rozmiar: 1164.9 KB

Data wprowadzenia: 2018-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zapytania jest zapewnienie opieki nad osobami zależnymi uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 8 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku Typ: PDF, Rozmiar: 656.16 KB

Data wprowadzenia: 2018-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa psychiatrycznego dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 4 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku Typ: PDF, Rozmiar: 1219.81 KB

Data wprowadzenia: 2018-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa lekarza rehabilitanta dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 6 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku Typ: PDF, Rozmiar: 1204.73 KB

Data wprowadzenia: 2018-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania jest prowadzenie poradnictwa lekarza seksuologa dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 3 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku Typ: PDF, Rozmiar: 1198.97 KB

Data wprowadzenia: 2018-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie opieki nad osobami zależnymi uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 8 / 2018

Załączniki:
1) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB
2) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku Typ: PDF, Rozmiar: 621.25 KB

Data wprowadzenia: 2018-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie grupy wsparcia edukacyjnego dla max 20 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej w ramach realizacji projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 7 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku Typ: PDF, Rozmiar: 712.63 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2018-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie poradnictwa lekarza rehabilitanta dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 6 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku Typ: PDF, Rozmiar: 675.19 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2018-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie poradnictwa prawnego dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 5 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku Typ: PDF, Rozmiar: 645.04 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2018-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie poradnictwa psychiatrycznego dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 4 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku Typ: PDF, Rozmiar: 701.66 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2018-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie poradnictwa lekarza seksuologa dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CR III 3421 / PCUS / 3 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku Typ: PDF, Rozmiar: 678.94 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2018-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegająca na wsparciu uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 11 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-06-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegająca na wsparciu uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 11 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności Typ: PDF, Rozmiar: 149.66 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB

Data wprowadzenia: 2018-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe (PONOWNE) - przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu psychoterapii dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 21 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-05-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 5-dniowych pobytów aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 14 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 2-dniowych warsztatów wyjazdowych z zakresu treningu samodzielności dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 15 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 2-dniowych warsztatów wyjazdowych z zakresu nabywania kompetencji społecznych dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 16 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe (PONOWNE) - przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu psychoterapii dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 21 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 3050.55 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB

Data wprowadzenia: 2018-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy - Zapytanie ofertowe - przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu terapii psychologicznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 21 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe (ZMIENIONE) - przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu terapii logopedycznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 20 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie terapii integracji sensorycznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 19 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie terapii EEG Biofeedback dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 18 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - przedmiotem zapytania jest wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania 5 - dniowych warsztatów wyjazdowych rodzinnych - uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 25 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku Typ: PDF, Rozmiar: 70.89 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2018-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe (ZMIENIONE) - przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu terapii logopedycznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 20 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe (ZMIENIONE) Typ: PDF, Rozmiar: 102.02 KB
2) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB
3) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2018-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegająca na wsparciu uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 11 / 2018

Załączniki:
1) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB
3) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności Typ: PDF, Rozmiar: 140.6 KB

Data wprowadzenia: 2018-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 2-dniowych warsztatów wyjazdowych z zakresu nabywania kompetencji społecznych dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 16 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 3920.74 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB

Data wprowadzenia: 2018-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 2-dniowych warsztatów wyjazdowych z zakresu treningu samodzielności dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 15 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB

Data wprowadzenia: 2018-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 5-dniowych pobytów aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 14 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności Typ: PDF, Rozmiar: 140.46 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2018-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu terapii psychologicznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 21 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 93.55 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB

Data wprowadzenia: 2018-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie terapii integracji sensorycznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 19 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 103.4 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB

Data wprowadzenia: 2018-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie terapii EEG Biofeedback dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 18 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 100.14 KB
2) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB
3) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2018-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności (ZMIENIONE) - przedmiotem zamówienia było zorganizowanie pod opieką pilota 3-dniowych warsztatów wyjazdowych z rozwoju osobistego, zarządzania energią własną i kształtowania postaw prozdrowotnych dla uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 12 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe (ZMIENIONE) - przedmiotem zamówienia było zorganizowanie pod opieką pilota 2-dniowych warsztatów wyjazdowych edukacyjnych z wychowaniem do życia w rodzinie z elementami naturalnego planowania rodziny dla uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 13 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - przedmiotem zapytania jest wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania 2 - dniowych warsztatów wyjazdowych z zakresu nabywania kompetencji społecznych dla uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 16 / 2018

Załączniki:
1) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku Typ: PDF, Rozmiar: 85.9 KB

Data wprowadzenia: 2018-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - przedmiotem zapytania jest wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania 2 - dniowych warsztatów wyjazdowych z zakresu treningu samodzielności dla uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 15 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2018-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - przedmiotem zapytania jest wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania pod opieką pilota 5 - dniowych pobytów aktywizacji społecznej i zdrowotnej dla uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 14 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku Typ: PDF, Rozmiar: 87.51 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2018-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności (PONOWNE)- przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegająca na wsparciu uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 11 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - asystent osoby niepełnosprawnej (PONOWNE) Typ: PDF, Rozmiar: 139.49 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB

Data wprowadzenia: 2018-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe (ZMIENIONE) - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 2-dniowych warsztatów wyjazdowych edukacyjnych z wychowaniem do życia w rodzinie z elementami naturalnego planowania rodziny dla uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 13 / 2018

Załączniki:
1) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB
2) Zapytanie cenowe (ZMIENIONE) Typ: PDF, Rozmiar: 4404.07 KB

Data wprowadzenia: 2018-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności (ZMIENIONE) - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 3-dniowych warsztatów wyjazdowych z rozwoju osobistego, zarządzania energią własną i kształtowania postaw prozdrowotnych dla uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 12 / 2018

Załączniki:
1) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB
3) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności (ZMIENIONE) Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2018-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia było prowadzenie indywidualnego life coachingu i coachingu dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 9 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla niepełnosprawnych uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 8 / 2018

Data wprowadzenia: 2018-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegająca na wsparciu uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 11 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - asystent osoby niepełnosprawnej Typ: PDF, Rozmiar: 143.44 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB

Data wprowadzenia: 2018-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia jest prowadzenie indywidualnego life coachingu i coachingu dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 9 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności na przeprowadzenie coachingu i life coachingu Typ: PDF, Rozmiar: 110.97 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB

Data wprowadzenia: 2018-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 2-dniowych warsztatów wyjazdowych edukacyjnych z wychowaniem do życia w rodzinie z elementami naturalnego planowania rodziny dla uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 13 / 2018

Załączniki:
1) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku Typ: PDF, Rozmiar: 93.48 KB

Data wprowadzenia: 2018-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 3-dniowych warsztatów wyjazdowych z rozwoju osobistego, zarządzania energią własną i kształtowania postaw prozdrowotnych dla uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 12 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku Typ: PDF, Rozmiar: 106.37 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2018-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - na prowadzenie grupy wsparcia dla niepełnosprawnych uczestników/czek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 8 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 94.18 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2018-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegająca na wsparciu uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 11 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności Typ: PDF, Rozmiar: 141.76 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB

Data wprowadzenia: 2018-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - przedmiotem zamówienia jest prowadzenie indywidualnego life coachingu i coachingu dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 9 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku Typ: PDF, Rozmiar: 1791.63 KB

Data wprowadzenia: 2018-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku (zmienione) - przedmiotem zamówienia jest prowadzenie grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / TM / 8 / 2018

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku (zmienione) Typ: PDF, Rozmiar: 1772.94 KB

Data wprowadzenia: 2018-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej dla 1 uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 62 / 2017

Data wprowadzenia: 2018-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dla mężczyzn z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i profilaktyki przemocy dla 10 uczestników projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 64 / 2017

Data wprowadzenia: 2017-11-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej dla 1 uczestnika projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 62 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 946.02 KB
2) Zapytanie ofertowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 968.84 KB
3) Zapytanie ofertowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 963.25 KB
4) Zapytanie ofertowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 831.42 KB
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiajacym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
6) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2017-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu pracownika dozoru mienia dla 1 niepełnosprawnego, poruszającego się na wózku inwalidzkim uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 62 / 2017

Data wprowadzenia: 2017-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów z zakresu umiejętności społecznych i kompetencji rodzicielskich dla 4 uczestniczek projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 65 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 754.94 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 935.32 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 742.08 KB
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dla mężczyzn z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i profilaktyki przemocy dla 10 uczestników projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 64 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 830.41 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 953.83 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 634.69 KB
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy" dla 1 uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 58 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 874.67 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1084.43 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 983.3 KB
4) Zapytanie cenowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 440.83 KB
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu pracownika dozoru mienia dla 1 niepełnosprawnego, poruszającego się na wózku inwalidzkim uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 60 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 891.86 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1169.55 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 1006.79 KB
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "opiekuna osoby starszej" dla 1 uczestniczki projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 56 / 2017

Załączniki:
1) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 693.92 KB
3) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 964.33 KB
4) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 945.62 KB
5) Zapytanie cenowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 664.03 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "cukiernika" dla 1 uczestniczki projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 55 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 683.51 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 969.61 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 911.01 KB
4) Zapytanie cenowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 652.36 KB
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Introligator" dla 1 uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 53 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 768.09 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 986.36 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 949.79 KB
4) Zapytanie cenowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 506.6 KB
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej" dla 1 uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 49 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 813.63 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1027.38 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 954.53 KB
4) Zapytanie cenowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 668.23 KB
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Programista PHP" dla 1 uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 50 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 808.95 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 916.04 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 932.47 KB
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Programista PHP" dla 1 uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 50 / 2017

Załączniki:
1) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 886.89 KB
3) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1051.62 KB
4) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 953.71 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursów prawa jazdy dla uczestnika i uczestniczki projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z opisem z załączniku.

Symbol: CR III 3421 / IX / 45 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1175.42 KB
2) Zapytanie ofertowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 491.57 KB
3) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
4) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB
5) Zapytanie ofertowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 928.09 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe na usługę polegająca na organizacji w ramach projektu " Wszyscy razem" współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pobytów aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla uczestników i uczestniczek projektu.

Symbol: CR III 3421/IX/43/17

Data wprowadzenia: 2017-08-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Introligator" dla 1 uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 53 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 794.31 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1029.07 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 969.42 KB
4) Zapytanie cenowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 515.58 KB
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej" dla 1 uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 49 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 853.45 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1056.51 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 958.25 KB
4) Zapytanie cenowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 648.11 KB
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Opiekuna dziecięcego" dla 1 uczestniczki projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 47 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 796.88 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 978.32 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 991.42 KB
4) Zapytanie cenowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 767.83 KB
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursów dla 4 uczestniczek projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego według specyfikacji w załączniku.

Symbol: CR III 3421 / IX / 48 / 2017

Załączniki:
1) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 859.34 KB
3) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1017.95 KB
4) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 1001.55 KB
5) Zapytanie cenowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 978.24 KB
6) Zapytanie cenowe str. 5 Typ: JPG, Rozmiar: 618.17 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej" dla 1 uczestnika projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 49 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 788.16 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 992.62 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 897.18 KB
4) Zapytanie cenowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 664.41 KB
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe - usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Opiekuna dziecięcego" dla 1 uczestniczki projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 47 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 812.46 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 976.08 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 986.44 KB
4) Zapytanie cenowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 936.35 KB
5) Zapytanie cenowe str. 5 Typ: JPG, Rozmiar: 463.53 KB
6) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursów dla 4 uczestniczek projektu "Wszyscy Razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego według specyfikacji w załączniku.

Symbol: CR III 3421 / IX / 48 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 849.35 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1030.54 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 1015.29 KB
4) Zapytanie cenowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 967.12 KB
5) Zapytanie cenowe str. 5 Typ: JPG, Rozmiar: 684.32 KB
6) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji w ramach projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pobytów aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla uczestników i uczestniczek projektu, zgodnie z opisem z załączniku.

Symbol: CR III 3421 / IX / 43 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1333.88 KB
2) Zapytanie ofertowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 1354.91 KB
3) Zapytanie ofertowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 1242.25 KB
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiajacym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
5) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB
6) Zapytanie ofertowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 992.78 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursów prawa jazdy dla 2 uczestników projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / IX / 45 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 903.29 KB
2) Zapytanie ofertowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1174.41 KB
3) Zapytanie ofertowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 502.37 KB
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiajacym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
5) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową polegająca na przeprowadzeniu kursów prawa jazdy dla 14 uczestników i uczetsniczek projektu „Wszyscy razem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 45 / 2017

Data wprowadzenia: 2017-07-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu "Opiekuna dziecięcego" dla 1 uczestniczki projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 47 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 839.17 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1069.11 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 1006.48 KB
4) Zapytanie cenowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 1010.5 KB
5) Zapytanie cenowe str. 5 Typ: JPG, Rozmiar: 513.35 KB
6) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursów prawa jazdy dla 16 uczestników i uczestniczek projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / IX / 45 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 1043.08 KB
2) Zapytanie ofertowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1227.35 KB
3) Zapytanie ofertowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 563.91 KB
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiajacym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
5) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji w ramach projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pobytów aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla uczestników i uczestniczek projektu, zgodnie z opisem z załączniku.

Symbol: CR III 3421 / IX / 43 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 1124.64 KB
2) Zapytanie ofertowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1302.28 KB
3) Zapytanie ofertowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 1374.26 KB
4) Zapytanie ofertowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 1161.47 KB
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiajacym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
6) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z surdopedagogiem dla 1 dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - uczestnika projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 32 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 (ponowne) Typ: JPG, Rozmiar: 1054.75 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 (ponowne) Typ: JPG, Rozmiar: 1397.76 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 (ponowne) Typ: JPG, Rozmiar: 992.12 KB
4) Oswiadczenie o braku powiązan z Zamawiajacym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z surdopedagogiem dla 1 dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - uczestnika projektu "Wszyscy razem" (nierozstrzygnięte)

Symbol: CR III 3421 / IX / 32 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 1021.35 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1335.15 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 970.93 KB
4) Oswiadczenie o braku powiązan z Zamawiajacym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z surdopedagogiem dla 1 dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - uczestnika projektu "Wszyscy razem" (nierozstrzygnięte)

Symbol: CR III 3421 / IX / 32 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 863.69 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1144 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 835.21 KB
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 5 - dniowych warsztatów wyjazdowych dla grupy 46 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z opiekunami zastępczymi (42 osoby) i 12 osobami zależnymi (dziećmi) pod opieką rezydenta w ramach projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zmienione)

Symbol: CR III 3421 / IX / 39 / 2017

Data wprowadzenia: 2017-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 5 - dniowych warsztatów wyjazdowych dla grupy 46 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z opiekunami zastępczymi (42 osoby) i 12 osobami zależnymi (dziećmi) pod opieką rezydenta w ramach projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zmienione)

Symbol: CR III 3421 / IX / 39 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1 (ponowne) Typ: JPG, Rozmiar: 1045.29 KB
2) Zapytanie ofertowe str. 2 (ponowne) Typ: JPG, Rozmiar: 1262.74 KB
3) Zapytanie ofertowe str. 3 (ponowne) Typ: JPG, Rozmiar: 1208.59 KB
4) Zapytanie ofertowe str. 4 (ponowne) Typ: JPG, Rozmiar: 1133.76 KB
5) Zapytanie ofertowe str. 5 (ponowne) Typ: JPG, Rozmiar: 571.63 KB
6) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiajacym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
7) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 5 - dniowych warsztatów wyjazdowych dla grupy 46 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z opiekunami zastępczymi (42 osoby) i 12 osobami zależnymi (dziećmi) pod opieką rezydenta w ramach projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zmienione) - nierozstrzygnięte

Symbol: CR III 3421 / IX / 39 / 2017

Załączniki:
1) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiajacym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) Zapytanie ofertowe str. 1 (zmienione) Typ: JPG, Rozmiar: 1097.39 KB
4) Zapytanie ofertowe str. 2 (zmienione) Typ: JPG, Rozmiar: 1316.71 KB
5) Zapytanie ofertowe str. 3 (zmienione) Typ: JPG, Rozmiar: 1277.7 KB
6) Zapytanie ofertowe str. 4 (zmienione) Typ: JPG, Rozmiar: 1195.9 KB
7) Zapytanie ofertowe str. 5 (zmienione) Typ: JPG, Rozmiar: 619.45 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki dla 2 dzieci - uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 28 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 952.25 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 955.2 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 407.96 KB
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeni terapii EEG Biofeedback dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osoby z niepełnosprawnością - uczestników i uczestniczek projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 23 / 2017

Data wprowadzenia: 2017-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z surdopedagogiem dla 1 dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - uczestnika projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 32 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 766.01 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1046.64 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 737.21 KB
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z terapii pedagogicznej dla dzieci, które wykazują trudności w nauce w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 29 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 788.34 KB
2) Zapytanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 1020.04 KB
3) Zapytanie cenowe str.3 Typ: JPG, Rozmiar: 718.26 KB
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z oligofrenopedagogiem dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 30 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 847.51 KB
2) Zapytanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 959.21 KB
3) Zapytanie cenowe str.3 Typ: JPG, Rozmiar: 583.6 KB
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeni terapii EEG Biofeedback dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osoby z niepełnosprawnością - uczestników i uczestniczek projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 23 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 862.47 KB
2) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1101.29 KB
3) Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 1081.39 KB
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
5) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - zorganizowanie pod opieką pilota 3 dniowego wyjazdu (w tym 2 noclegi) do Warszawy wraz ze przejazdem, noclegiem, wyżywieniem, atrakcjami o charakterze kulturalno- integracyjnym i turystycznym oraz warsztatami rozwoju osobistego i zarządzania energią własną dla uczestników i uczestniczek wraz z opiekunem w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 19 / 2017

Data wprowadzenia: 2017-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych w ramach aktywizacji społecznej z zakresu wizażu i stylizacji dla uczestniczek projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 14 / 2017

Data wprowadzenia: 2017-03-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - zorganizowanie wyjazdowego warsztatu z zasad zdrowego stylu życia dla uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 17 / 2017

Data wprowadzenia: 2017-03-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - zorganizowanie wyjazdowego treningu edukacyjnego dla uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 18 / 2017

Data wprowadzenia: 2017-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pod opieką pilota 3 dniowego wyjazdu (w tym 2 noclegi) do Warszawy wraz ze przejazdem, noclegiem, wyżywieniem, atrakcjami o charakterze kulturalno- integracyjnym i turystycznym oraz warsztatami rozwoju osobistego i zarządzania energią własną dla uczestników i uczestniczek wraz z opiekunem w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 19 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 983.46 KB
2) Zapytanie ofertowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1080.19 KB
3) Zapytanie ofertowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 997.05 KB
4) Zapytanie ofertowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 961.64 KB
5) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB
6) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dla uczestników projektu "Wszyscy razem"

Data wprowadzenia: 2017-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych w ramach aktywizacji społecznej z zakresu wizażu i stylizacji dla uczestniczek projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 14 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 1047.97 KB
2) Zapytanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 1063.32 KB
3) Zapytanie cenowe str.3 Typ: JPG, Rozmiar: 1189.16 KB
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - zorganizowanie wyjazdowego warsztatu z zasad zdrowego stylu życia dla uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 17 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 1349.36 KB
2) Zapytanie ofertowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1358.37 KB
3) Zapytanie ofertowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 1234.95 KB
4) Zapytanie ofertowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 932.51 KB
5) Oświadczenie personelnu projektu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
6) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
7) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dla uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 15 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 944.21 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1058.87 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 1111.24 KB
4) Oświadczenie personelnu projektu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
6) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - zorganizowanie wyjazdowego treningu edukacyjnego dla uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 18 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 1269.18 KB
2) Zapytanie ofertowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1305.4 KB
3) Zapytanie ofertowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 1287.73 KB
4) Zapytanie ofertowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 763.87 KB
5) Oświadczenie personelnu projektu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
6) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
7) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  (ANULOWANE) - Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 14 / 2017

Załączniki:
1) Oświadczenie personelnu projektu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 820.45 KB
4) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 942.69 KB
5) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 996.02 KB

Data wprowadzenia: 2017-02-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zmiana zapytania cenowego - usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 14 / 2017

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 970.28 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1033.12 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 1119.7 KB
4) Oświadczenie personelnu projektu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-02-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - zorganizowania 7 - dniowego warsztatu wyjazdowego dla grupy 36 dzieci w pieczy zastępczej wraz z opiekunami zastępczymi (31 osób) pod opieką rezydenta – łącznie dla 67 osób - uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 69 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - zorganizowania 7 - dniowego warsztatu wyjazdowego dla grupy 36 dzieci w pieczy zastępczej wraz z opiekunami zastępczymi (31 osób) pod opieką rezydenta – łącznie dla 67 osób - uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 69 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 1078.79 KB
2) Zapytanie ofertowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1341.54 KB
3) Zapytanie ofertowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 1227.59 KB
4) Zapytanie ofertowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 880.86 KB
5) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB
6) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na zorganizowanie pod opieką pilota wyjazdu 3 dniowego ( w tym 2 noclegi) do Warszawy wraz ze przejazdem, noclegiem, wyżywieniem, atrakcjami o charakterze kulturalno-integracyjnym i turystycznym oraz warsztatami dla uczestników i uczestniczek wraz z opiekunem w ramach projektu „Wszyscy razem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421/IX/61/16

Data wprowadzenia: 2016-11-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na zawarcie umowy na usługę polegającą na organizacji pobytu aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością oraz programem terapii zajęciowej dla 5 uczestników projektu w ramach projektu „Wszyscy razem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 54/ 2016

Data wprowadzenia: 2016-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe - zorganizowanie pod opieką pilota wyjazdu 3 dniowego (w tym 2 noclegi) do Warszawy w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 61 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 759.33 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 864.4 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 803.78 KB
4) Zapytanie cenowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 553.57 KB
5) Oświadczenie personelnu projektu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
6) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na organizacji pobytu aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauka niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością oraz programem terapii zajęciowej dla grupy 5 uczestników i uczestniczek wraz z 5 opiekunami w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 54 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 898.95 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 951.71 KB
3) Oświadczenie personelnu projektu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - Asystent Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.

Załączniki:
1) Asystent Osoby Niepełnosprawnej Typ: JPG, Rozmiar: 989.25 KB

Data wprowadzenia: 2016-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - zorganizowanie pod opieką pilota wyjazdu 3 dniowego (w tym 2 noclegi) do Warszawy w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 61 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 772.25 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 880.04 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 802.83 KB
4) Zapytanie cenowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 573.66 KB
5) Oświadczenie personelnu projektu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
6) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-10-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych w ramach aktywizacji społecznej z zakresu wizażu i stylizacji dla 15 kobiet w wieku produkcyjnym w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 45 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-10-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – zorganizowanie 3 - dniowego warsztatu wyjazdowego dla grupy 22 osób z niepełnosprawnościami - uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 52 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-10-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na organizacji pobytu aktywizacji społecznej i zdrowotnej w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 54 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 1054.87 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1049.6 KB
3) Oświadczenie personelnu projektu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi i strojenia urządzenia klawiszowego w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 47 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 875.01 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 906.12 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 482.95 KB
4) Oświadczenie personelnu projektu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów dla 10 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, w tym dla 2 osób na wózku inwalidzkim w ramach ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 51 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych w ramach aktywizacji społecznej z zakresu wizażu i stylizacji dla 15 kobiet w wieku produkcyjnym w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 45 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 776.84 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 990.52 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 720.68 KB
4) Oświadczenie personelu projektu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy - usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych w ramach aktywizacji społecznej z zakresu wizażu i stylizacji dla 15 kobiet w wieku produkcyjnym w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 45 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Poprawione zapytanie cenowe - usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów dla 10 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, w tym dla 2 osób na wózku inwalidzkim w ramach ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 51 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 727.02 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1080.99 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 784.48 KB
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
5) Oświadczenie personelnu projektu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - zorganizowanie 3 - dniowego warsztatu wyjazdowego dla grupy 22 osób z niepełnosprawnościami - uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 52 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 1125.35 KB
2) Zapytanie ofertowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 1320.64 KB
3) Zapytanie ofertowe str.3 Typ: JPG, Rozmiar: 1089.04 KB
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
5) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dla 22 dzieci w wieku od 4 do 15 lat z zaburzeniami rozwojowymi FASD w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 49 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych w ramach aktywizacji społecznej z zakresu wizażu i stylizacji dla 15 kobiet w wieku produkcyjnym w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 45 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: PDF, Rozmiar: 178.31 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: PDF, Rozmiar: 250.19 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: PDF, Rozmiar: 99.53 KB
4) Oświadczenie personelu projektu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy - usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych w ramach aktywizacji społecznej z zakresu wizażu i stylizacji dla 15 kobiet w wieku produkcyjnym w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 45 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – zorganizowanie 3-dniowego warsztatu wyjazdowego dla grupy 10 osób z niepełnosprawnościami wraz z 3 opiekunami, koordynatorem wyjazdu - łącznie dla 14 osób - uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 48 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dla 22 dzieci w wieku od 4 do 15 lat z zaburzeniami rozwojowymi FASD w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 49 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 819.51 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 849.25 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 564.94 KB
4) Oświadczenie personelnu projektu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - zorganizowanie 3-dniowego warsztatu wyjazdowego dla grupy 10 osób z niepełnosprawnościami wraz z 3 opiekunami, koordynatorem wyjazdu - łącznie dla 14 osób - uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 48 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 1126.28 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1281.68 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 1084.22 KB
4) Oświadczenie personelu projektu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowych w ramach aktywizacji społecznej z zakresu wizażu i stylizacji dla 15 kobiet w wieku produkcyjnym w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 45 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 777.62 KB
2) Zapytanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 999.11 KB
3) Zapytanie cenowe str.3 Typ: JPG, Rozmiar: 646.15 KB
4) Oświadczenie personelu projektu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dotyczących równości szans kobiet i mężczyzn dla 8 uczestników - usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 44 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dotyczących równości szans kobiet i mężczyzn dla 8 uczestników - usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 44 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dotyczących równości szans kobiet i mężczyzn dla 8 uczestników - usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą Typ: PDF, Rozmiar: 468.95 KB
2) Oświadczenie personelu projektu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-08-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na usługę polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów z zakresu umiejętności społecznych i kompetencji rodzicielskich.

Symbol: CR III 3421 / IX / 41/16

Data wprowadzenia: 2016-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów z zakresu umiejętności społecznych i kompetencji rodzicielskich dla uczestniczek projektu, w tym 3 uczestniczki wychowujące dzieci niepełnosprawne, w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 41 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów z zakresu umiejętności społecznych i kompetencji rodzicielskich dla uczestniczek projektu Typ: PDF, Rozmiar: 865.13 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) Oświadczenie personelu projektu Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-07-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z terapii pedagogicznej dla 2 dzieci w wieku 8 i 12 lat umieszczonych w pieczy zastępczej.

Symbol: CR III 3421 / IX / 15/ 2016

Data wprowadzenia: 2016-07-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego - psychoterapii specyficznych problemów i dysfunkcji uczestnika projektu - dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 35 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-07-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na usługę szkoleniową polegająca na przeprowadzeniu warsztatów rozwoju osobistego i zarządzania energią własną dla grupy 15- uczestników i uczestniczek projektu „Wszyscy razem”

Symbol: CR III 3421 / IX / 38 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-07-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - świadczenie specjalistycznej usługi opiekuńczej jako asystent osoby niepełnosprawnej na rzecz uczestników z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 6 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - świadczenie specjalistycznej usługi opiekuńczej jako asystent osoby niepełnosprawnej na rzecz uczestników z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem" Typ: PDF, Rozmiar: 459.96 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-07-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy - zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej

Symbol: CR III 3421 / IX / 6 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-07-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na usługę polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z terapii logopedycznej dla 3 dzieci w wieku 3 lat umieszczonych w pieczy zastępczej pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych oraz dla 1 osoby z niepełnosprawnością w wieku 20 lat .

Symbol: CR III 3421 / IX / 32 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z terapii pedagogicznej dla 2 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w wieku 8 i 12 lat w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 15 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z terapii pedagogicznej dla 2 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w wieku 8 i 12 lat w ramach realizacji projektu "Ws Typ: PDF, Rozmiar: 451.91 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego - psychoterapii specyficznych problemów i dysfunkcji uczestnika projektu - dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 35 / 2016

Załączniki:
1) Ponowne zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego - psychoterapii specyficznych problemów i dysfunkcji uczestnika projektu - dziecka umieszczo Typ: PDF, Rozmiar: 495.44 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy - zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego - psychoterapii specyficznych problemów i dysfunkcji uczestnika projektu - dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 35 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu terapii EEG Biofeedback dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Data wprowadzenia: 2016-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy - zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej

Symbol: CR III 3421 / IX / 6 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej

Symbol: CR III 3421 / IX / 6 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 219.59 KB
2) Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 211.77 KB
3) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego - psychoterapii specyficznych problemów i dysfunkcji uczestnika projektu - dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 35 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego - psychoterapii specyficznych problemów i dysfunkcji uczestnika projektu - dziecka umieszczonego w p Typ: PDF, Rozmiar: 450.23 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z terapii logopedycznej dla uczestników i uczestniczek w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 32 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć z terapii logopedycznej dla uczestników i uczestniczek w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem" Typ: PDF, Rozmiar: 409.28 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów letnich dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi FASD oraz ich opiekunów w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 28 / 16

Data wprowadzenia: 2016-06-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa organizacji zajęć integracyjnych dla 15 uczestników i uczestniczek wraz z opiekunem w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 39 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - usługa organizacji zajęć integracyjnych dla 15 uczestników i uczestniczek wraz z opiekunem w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem" Typ: PDF, Rozmiar: 325.74 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów rozwoju osobistego i zarządzania energią własną w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 38 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów rozwoju osobistego i zarządzania energią własną w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem" Typ: PDF, Rozmiar: 451.71 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu terapii EEG Biofeedback dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 31 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu terapii EEG Biofeedback dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem" Typ: PDF, Rozmiar: 456.42 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów letnich dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi FASD oraz ich opiekunów w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 28 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - usługa polegająca na przeprowadzenniu warsztatów letnich dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi FASD oraz ich opiekunów w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem" Typ: PDF, Rozmiar: 501.46 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - korekta

Symbol: CR III 3421 / 3 / 16

Załączniki:
1) Korekta zapytania cenowego str.1 Typ: PDF, Rozmiar: 220.07 KB
2) Korekta zapytania cenowego str.2 Typ: PDF, Rozmiar: 142.71 KB

Data wprowadzenia: 2016-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Symbol: CR III 3421 / 3 / 16

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: PDF, Rozmiar: 207.97 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: PDF, Rozmiar: 113.73 KB

Data wprowadzenia: 2016-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej

Symbol: CR III 3421 / IX / 6 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej Typ: PDF, Rozmiar: 411.48 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na przeprowadzenie indywidualnych zajęć z terapii pedagogicznej dla uczestniczki projektu "Wszyscy razem".

Symbol: CR III 3421 / IX / 15 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na przeprowadzenie indywidualnych zajęć z psychoterapii dla uczestnika projektu "Wszyscy razem".

Symbol: CR III 3421 / IX / 14 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na zakup transportera schodowego gąsienicowego.

Symbol: CR III 3421 / IX / 8 / 16

Data wprowadzenia: 2016-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej

Symbol: CR III 3421 / IX / 6 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej Typ: PDF, Rozmiar: 382.85 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - świadczenie specjalistycznej usługi opiekuńczej jako asystent osoby niepełnosprawnej na rzecz uczestników z niepełnosprawnościami, w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem"

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - świadczenie specjalistycznej usługi opiekuńczej jako asystent osoby niepełnosprawnej na rzecz uczestników z niepełnosprawnościami, w ramach realizacji projektu "Wszyscy razem" Typ: PDF, Rozmiar: 448.65 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - zakup lub wypożyczenie transportera schodowego gąsienicowego w ramach projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 8 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - zakup lub wypożyczenie transportera schodowego gąsienicowego w ramach projektu "Wszyscy razem" Typ: PDF, Rozmiar: 402.85 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - indywidualne zajęcia z terapii pedagogicznej dla uczestnicy projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 15 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - indywidualne zajęcia z terapii pedagogicznej dla uczestniczki projektu "Wszyscy razem" Typ: PDF, Rozmiar: 407.04 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - indywidualne zajęcia z psychoterapii dla uczestnika projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 14 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - indywidualne zajęcia z psychoterapii dla uczestnika projektu "Wszyscy razem" Typ: PDF, Rozmiar: 379.5 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na przeprowadzenie indywidualnych sesji coachingowych dla niepełnosprawnych uczestników projektu.

Symbol: CR III 3421 / IX / 10 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-03-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie przystosowania osoby niewidomej do wykonywania codziennych czynności oraz obsługi różnych sprzętów codziennego użytku.

Symbol: CR III 3421 / IX / 11/ 2016

Data wprowadzenia: 2016-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - indywidualne zajęcia z terapii pedagogicznej dla niepełnosprawnej uczestniczki projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 15 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - indywidualne zajęcia z terapii pedagogicznej dla niepełnosprawnej uczestniczki projektu "Wszyscy razem" Typ: PDF, Rozmiar: 316.85 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - indywidualne zajęcia z psychoterapii dla 6 letniego chłopca z autyzmem uczestnika projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 14 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - indywidualne zajęcia z psychoterapii dla 6 letniego chłopca z autyzmem uczestnika projektu "Wszyscy razem" Typ: PDF, Rozmiar: 325.52 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na świadczenie usług asystenckich (nieopiekuńczych) na rzecz uczestników z niepełnosprawnościami oraz podejmowanie działań w celu ułatwienia dostępu i uczestnictwa w projekcie poszczególnych osób, w tym pomoc w dotarciu na zajęcia przewidziane w projekcie, wspomaganie w przemieszczeniu się do sklepów, urzędów, wspomaganie w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej w zależności od zgłaszanych potrzeb

Symbol: CR III 3421 / IX / 6/ 2016

Data wprowadzenia: 2016-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na poradnictwo psychiatryczne

Symbol: CR III 3421 / IX / 2 / 15 / 16

Data wprowadzenia: 2016-03-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - indywidualne sesje coachingowe dla niepełnosprawnych uczestników projektu "Wszyscy razem"

Symbol: CR III 3421 / IX / 10 /2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - indywidualne sesje coachingowe dla niepełnosprawnych uczestników projektu "Wszyscy razem" Typ: PDF, Rozmiar: 349 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe - szkolenie w zakresie przystosowania osoby niewidomej do wykonywania codziennych czynności oraz obsługi rożnych sprzętów codziennego użytku

Symbol: CR III 3421 / IX / 11 /2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - szkolenie w zakresie przystosowania osoby niewidomej do wykonywania codziennych czynności oraz obsługi rożnych sprzętów codziennego użytku Typ: PDF, Rozmiar: 346.2 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej

Symbol: CR III 3421 / IX / 6 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej str. 1 Typ: PDF, Rozmiar: 177.38 KB
2) Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej str. 2 Typ: PDF, Rozmiar: 141.83 KB
3) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na poradnictwo pediatryczne

Symbol: CRIII3421/IX/3/2015/2016

Data wprowadzenia: 2016-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe na poradnictwo psychologiczne

Symbol: CR III 3421 / IX / 1 / 2015 / 2016

Data wprowadzenia: 2016-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej

Symbol: CR III 3421 / IX / 6 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej Typ: PDF, Rozmiar: 358.86 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na poradnictwo psychiatryczne

Symbol: CR III 3421 / IX / 2 / 2015 / 2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe na poradnictwo psychiatryczne Typ: PDF, Rozmiar: 470.93 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na poradnictwo pediatryczne

Symbol: CRIII3421/IX/3/2015/2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe na poradnictwo pediatryczne Typ: PDF, Rozmiar: 496.86 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na poradnictwo psychologiczne

Symbol: CRIII3421/IX/1/2015/2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe na poradnictwo psychologiczne Typ: PDF, Rozmiar: 499.67 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe na poradnictwo psychiatryczne

Symbol: CRIII3421/IX/2/2015/2016

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe na poradnictwo psychiatryczne Typ: PDF, Rozmiar: 494.08 KB
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiajacym Typ: ODT, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 3-dniowego warsztatu wyjazdowego dla grupy 17 osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim i 1 osoba niewidoma oraz 14 opiekunów i 1 koordynator wyjazdu – łącznie dla 32 osób – uczestników projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 28 / 2015 z 22/04/2015r.

Data wprowadzenia: 2015-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 3-dniowego warsztatu wyjazdowego dla grupy 17 osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim i 1 osoba niewidoma oraz 14 opiekunów i 1 koordynator wyjazdu – łącznie dla 32 osób – uczestników projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 28 / 2015 z 14/04/2015r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 1042.05 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 1041.08 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 1043.2 KB
4) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów pn. „Równość szans kobiet i mężczyzn” dla grupy 23 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 26 / 2015 z 08/04/2015r.

Data wprowadzenia: 2015-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu barman – kelner z obsługą kasy fiskalnej dla 1 uczestniczki projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 16 / 2015 z 08/04/2015r.

Data wprowadzenia: 2015-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów pn. „Równość szans kobiet i mężczyzn” dla grupy 23 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 26 / 2015 z 26/03/2015r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 289.9 KB
2) Zapytanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 422.63 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu barman – kelner z obsługą kasy fiskalnej dla 1 uczestniczki projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 16 / 2015 z 26/03/2015r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 535.12 KB
2) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB
3) Zapytanie ofertowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 259.91 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu warsztatów kulinarnych dla 10 osób (niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym) - uczestników projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 17 / 2015 z 17/03/2015r.

Data wprowadzenia: 2015-03-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu warsztatów kulinarnych dla 10 osób (niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym) - uczestników projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 17 / 2015 z 16/02/2015r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 370.74 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 343.42 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 16 / 2015 z 16/02/2015r.

Data wprowadzenia: 2015-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursu prawa jazdy kat. B dla 14 uczestników projektu oraz kat. C wraz z kwalifikacją wstępną dla jednego uczestnika projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 11 / 2015 z 03/02/2015r.

Data wprowadzenia: 2015-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 16 / 2015 z 28/01/2015r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 509.11 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 509.6 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 186.08 KB

Data wprowadzenia: 2015-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursu prawa jazdy kat. B dla 14 uczestników projektu oraz kat. C wraz z kwalifikacją wstępną dla jednego uczestnika projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 11 / 2015 z 23/01/2015r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 985.3 KB
2) Zapytanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 889.57 KB

Data wprowadzenia: 2015-01-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Dostawcy – rozeznanie cenowe w celu rozeznania ceny rynkowej dostawy – zamówienie którego przedmiotem jest zakup mebli wraz z dostawą dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 42 / 2014 / SS z 15/12/2014r.

Data wprowadzenia: 2014-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rozeznanie cenowe w celu rozeznania ceny rynkowej dostawy – zamówienie którego przedmiotem jest zakup mebli wraz z dostawa dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 42 / 2014 / SS z 05/12/2014r.

Załączniki:
1) Rozeznanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 386 KB
2) Rozeznanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 435.49 KB
3) Rozeznanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 354.4 KB
4) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dla jednej, niepełnosprawnej uczestniczki projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 39 / 2014 z 02/12/2014r.

Data wprowadzenia: 2014-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy – dot. zakupu materiałów budowlanych i wykończeniowych wraz z dostawą dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 35 / 2014 / SS z 10/11/2014

Data wprowadzenia: 2014-11-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dla jednej, niepełnosprawnej uczestniczki projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 39 / 2014 z 07/11/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 393.78 KB
2) Zapytanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 180.81 KB

Data wprowadzenia: 2014-11-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dla jednej, niepełnosprawnej uczestniczki projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 39 / 2014 z 30/10/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 195.79 KB
2) Zapytanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 439.53 KB

Data wprowadzenia: 2014-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu kompetencji wychowawczych typu „Szkoła dla rodziców” dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 27 / 2014 / SS z 28/10/2014

Data wprowadzenia: 2014-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE rozeznanie rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej dot. zakupu materiałów budowlanych i wykończeniowych wraz z dostawą dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 35 / 2014 / SS z 24/10/2014r.

Załączniki:
1) Rozeznanie rynku str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 331.7 KB
2) Rozeznanie rynku str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 362.16 KB
3) Rozeznanie rynku str.3 Typ: JPG, Rozmiar: 368.69 KB
4) Rozeznanie rynku str.4 Typ: JPG, Rozmiar: 371.4 KB
5) Rozeznanie rynku str.5 Typ: JPG, Rozmiar: 397.69 KB
6) Rozeznanie rynku str.6 Typ: JPG, Rozmiar: 352.3 KB
7) Rozeznanie rynku str.7 Typ: JPG, Rozmiar: 397.28 KB
8) Rozeznanie rynku str.8 Typ: JPG, Rozmiar: 186.07 KB
9) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2014-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnej terapii pedagogicznej dla dwójki dzieci mający trudności w nauce uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 28 / 2014 / SS z 21/10/2014

Data wprowadzenia: 2014-10-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnej terapii logopedycznej dla piątki dzieci - uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 29 / 2014 / SS z 21/10/2014

Data wprowadzenia: 2014-10-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu kompetencji wychowawczych typu „Szkoła dla rodziców” dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 27 / 2014 / SS z 17/10/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 902.99 KB
2) Zapytanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 1023.8 KB

Data wprowadzenia: 2014-10-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia – profilaktyka zdrowotna dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 32 / 2014 / SS z 16/10/2014

Data wprowadzenia: 2014-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu kompetencji społecznych dla dzieci uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 26 / 2014 / SS z 16/10/2014

Data wprowadzenia: 2014-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 30 / 2014 / SS z 16/10/2014

Data wprowadzenia: 2014-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców - uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 31 / 2014 / SS z 16/10/2014

Data wprowadzenia: 2014-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rozeznanie rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej dot. zakupu materiałów budowlanych i wykończeniowych wraz z dostawą dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 35 / 2014 / SS z 16/10/2014r.

Załączniki:
1) Rozeznanie rynku str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 348.46 KB
2) Rozeznanie rynku str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 378.94 KB
3) Rozeznanie rynku str.3 Typ: JPG, Rozmiar: 381.4 KB
4) Rozeznanie rynku str.4 Typ: JPG, Rozmiar: 378.76 KB
5) Rozeznanie rynku str.5 Typ: JPG, Rozmiar: 412.88 KB
6) Rozeznanie rynku str.6 Typ: JPG, Rozmiar: 364.91 KB
7) Rozeznanie rynku str.7 Typ: JPG, Rozmiar: 414.35 KB
8) Rozeznanie rynku str.8 Typ: JPG, Rozmiar: 551.49 KB
9) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2014-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii rodzinnej dla matki z trójką dzieci - uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 34 / 2014 / SS z 14/10/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 319.79 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 241.68 KB

Data wprowadzenia: 2014-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnej terapii pedagogicznej dla dwójki dzieci mający trudności w nauce uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 28 / 2014 / SS z 10/10/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 385.21 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 246.22 KB

Data wprowadzenia: 2014-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnej terapii logopedycznej dla piątki dzieci - uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 29 / 2014 / SS z 10/10/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 377.91 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 251.68 KB

Data wprowadzenia: 2014-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia – profilaktyka zdrowotna dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 32 / 2014 / SS z 30/09/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 358.08 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 305.57 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców - uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 31 / 2014 / SS z 30/09/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 378.42 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 266 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 30 / 2014 / SS z 30/09/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 371.21 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 389 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnej terapii pedagogicznej dla dwójki dzieci mający trudności w nauce uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 28 / 2014 / SS z 29/09/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 386.22 KB
2) Zapytanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 250.57 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu kompetencji społecznych dla dzieci uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 26 / 2014 / SS z 29/09/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 428.48 KB
2) Zapytanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 288.93 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu kompetencji wychowawczych typu „Szkoła dla rodziców” dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 27 / 2014 / SS z 29/09/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 388.56 KB
2) Zapytanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 387.84 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnej terapii logopedycznej dla piątki dzieci - uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 29 / 2014 / SS z 29/09/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 379 KB
2) Zapytanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 253.55 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyborze dostawcy – Rozeznanie rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej dot. zakupu rowerów dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 20 / 2014 / SS z 12/08/2014

Data wprowadzenia: 2014-08-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rozeznanie rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej dot. zakupu rowerów dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 20 / 2014 / SS z 24/07/2014r.

Załączniki:
1) Rozeznanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 328.57 KB
2) Rozeznanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 405.01 KB
3) Rozeznanie cenowe str.3 Typ: JPG, Rozmiar: 371.83 KB
4) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2014-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy – Rozeznanie cenowe w celu rozeznania ceny rynkowej usługi - którego przedmiotem jest zorganizowanie pod opieką pilota wyjazdu 2 dniowego do Warszawy wraz ze zwiedzaniem, noclegiem i wyżywieniem dla 55 uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 17 / 2014 / SS z 22/07/2014

Data wprowadzenia: 2014-07-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy – Rozeznanie cenowe w celu rozeznania ceny rynkowej usługi - którego przedmiotem jest zorganizowanie pod opieką pilota wyjazdu 5-cio dniowego (w tym 4 noclegi) do Szczawnicy wraz ze przejazdem, noclegiem, wyżywieniem, atrakcjami o charakterze kulturalno-integracyjnym i turystycznym oraz warsztatami dla 55 uczestników oraz opiekuna grupy w ramach projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

Symbol: CR III 3421 / 18 / 2014 / SS z 22/07/2014

Data wprowadzenia: 2014-07-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia oddziaływań o charakterze korekcyjno-edukacyjnym dla 10 sprawców przemocy w rodzinie.

Symbol: CR 3421 / 1 / 2014 z 22/07/2014

Data wprowadzenia: 2014-07-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rozeznanie cenowe w celu rozeznania ceny rynkowej usługi - którego przedmiotem jest zorganizowanie pod opieką pilota wyjazdu 5-cio dniowego (w tym 4 noclegi) do Szczawnicy wraz ze przejazdem, noclegiem, wyżywieniem, atrakcjami o charakterze kulturalno-integracyjnym i turystycznym oraz warsztatami dla 55 uczestników oraz opiekuna grupy w ramach projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 18 / 2014 / SS z 07/07/2014r.

Załączniki:
1) Rozeznanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 399.06 KB
2) Rozeznanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 470.56 KB
3) Rozeznanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 501.01 KB
4) Rozeznanie cenowe str. 4 Typ: JPG, Rozmiar: 208.52 KB
5) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2014-07-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  (ANULOWANE) - Rozeznanie cenowe w celu rozeznania ceny rynkowej usługi - którego przedmiotem jest zorganizowanie pod opieką pilota wyjazdu 5-cio dniowego do Szczawnicy wraz ze przejazdem, noclegiem, wyżywieniem, atrakcjami o charakterze kulturalno-integracyjnym i turystycznym oraz warsztatami dla 55 uczestników oraz opiekuna grupy w ramach projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 18 / 2014 / SS z 25/06/2014r.

Załączniki:
1) Rozeznanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 460.04 KB
2) Rozeznanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 529.26 KB
3) Rozeznanie cenowe str.3 Typ: JPG, Rozmiar: 409.56 KB
4) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2014-07-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rozeznanie cenowe w celu rozeznania ceny rynkowej usługi - którego przedmiotem jest zorganizowanie pod opieką pilota wyjazdu 2 dniowego do Warszawy wraz ze zwiedzaniem, noclegiem i wyżywieniem dla 55 uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 17 / 2014 / SS z 02/07/2014r.

Załączniki:
1) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB
2) Rozeznanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 456.09 KB
3) Rozeznanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 582.18 KB

Data wprowadzenia: 2014-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi noclegowej na terenie Wieliczki wraz z wyżywieniem dla 29 osób - uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 23 / 2014 z 02/07/2014r.

Data wprowadzenia: 2014-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursów dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

Symbol: CR III 3421 / 15 / 2014 / SS z 30/06/2014

Data wprowadzenia: 2014-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa psychologiczna polegająca na przeprowadzeniu warsztatów psychologicznych dla grupy 22 niepełnosprawnych uczestników w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 29 / 2014 z 27/06/2014

Data wprowadzenia: 2014-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi noclegowej na terenie Szczyrku wraz z wyżywieniem dla uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 24 / 2014 z 24/06/2014

Data wprowadzenia: 2014-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Ponowne zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa specjalisty ds. instrumentów rynku pracy, którą objęci zostaną uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 15 / 2014 z 24/06/2014

Data wprowadzenia: 2014-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ANULOWANE (18/06/2014) - Rozeznanie cenowe w celu rozeznania ceny rynkowej usługi - którego przedmiotem jest zorganizowanie wyjazdu 2 dniowego do Warszawy wraz ze zwiedzaniem, noclegiem i wyżywieniem dla 55 uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 8 / 7 / 2014 / SS z 17/06/2014r.

Załączniki:
1) Rozeznanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 436.3 KB
2) Rozeznanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 463.14 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rozeznanie cenowe w celu rozeznania ceny rynkowej usługi - którego przedmiotem jest zorganizowanie wyjazdu 2 dniowego do Warszawy wraz ze zwiedzaniem, noclegiem i wyżywieniem dla 55 uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 17 / 2014 / SS z 18/06/2014r.

Załączniki:
1) Rozeznanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 428.45 KB
2) Rozeznanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 450.51 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa transportu osób – uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 9 / 2014 / SS z 17/06/2014

Data wprowadzenia: 2014-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursów dla uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 15 / 2014 / SS z 17/06/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 537.67 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 574.08 KB
3) Zapytanie cenowe str. 3 Typ: JPG, Rozmiar: 164.98 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursu prawa jazdy kat. B, którą objęci zostaną uczestnicy projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Symbol: CR III 3421 / 10 / 2014 / SS z 12/06/2014

Data wprowadzenia: 2014-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia oddziaływań o charakterze korekcyjno-edukacyjnym dla 10 sprawców przemocy w rodzinie. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR 3421 - 1 / 2014 z 13 / 06 / 2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 435.3 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 339.9 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa psychologiczna polegająca na przeprowadzeniu warsztatów psychologicznych dla grupy 22 niepełnosprawnych uczestników w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 29 / 2014 z 11/06/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 495.97 KB
2) Zapytanie ofertowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 470.34 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa transportu osób – uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 9 / 2014 / SS z 05/06/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 304.83 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 359.69 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla 29 osób – uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 18 / 2014 z 04/06/2014

Data wprowadzenia: 2014-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa transportu 29 osób – uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 17 / 2014 z 04/06/2014

Data wprowadzenia: 2014-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji zajęć integracyjnych, sportowych oraz o charakterze kulturalnym, którą objęci zostaną uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 19 / 2014 z 04/06/2014

Data wprowadzenia: 2014-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ANULOWANE (02/06/2014) - Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursu prawa jazdy kat. B i C, którą objęci zostaną uczestnicy projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 10 / 2014 / SS z 29/05/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 472.93 KB
2) Zapytanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 343.49 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursu prawa jazdy kat. B, którą objęci zostaną uczestnicy projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 10 / 2014 / SS z 02/06/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 437.6 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 339.75 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi noclegowej na terenie Wieliczki wraz z wyżywieniem dla 29 osób - uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 23 / 2014 z 30/05/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 409.06 KB
2) Zapytanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 469.55 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi noclegowej na terenie Szczyrku wraz z wyżywieniem dla uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 24 / 2014 z 30/05/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 340.97 KB
2) Zapytanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 542.95 KB
3) Zapytanie cenowe str.3 Typ: JPG, Rozmiar: 266.05 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa transportu 29 osób – uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 17 / 2014 z 20/05/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str. 1 Typ: JPG, Rozmiar: 426.37 KB
2) Zapytanie cenowe str. 2 Typ: JPG, Rozmiar: 457.52 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla 29 osób – uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 18 / 2014 z 20/05/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 464.23 KB
2) Zapytanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 553.27 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji zajęć integracyjnych, sportowych oraz o charakterze kulturalnym, którą objęci zostaną uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 19 / 2014 z 20/05/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 575.59 KB
2) Zapytanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 406.78 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa specjalisty ds. instrumentów rynku pracy, którą objęci zostaną uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 15 / 2014 z 09/05/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 442.86 KB
2) Zapytanie cenowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 475 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa trenera pracy, którą objęci zostaną uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 16 / 3 / 2014 z 09/05/2014r.

Data wprowadzenia: 2014-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa doradcy zawodowego, którą objęci zostaną usamodzielniający się wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą będący uczestnikami projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 16 / 2 / 2014 z 09/05/2014r.

Data wprowadzenia: 2014-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa doradcy zawodowego, którą objęci zostaną niepełnosprawni uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CR III 3421 / 16 / 1 / 2014 z 09/05/2014r.

Data wprowadzenia: 2014-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa specjalisty ds. instrumentów rynku pracy, którą objęci zostaną uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 15 / 2014 z 25/04/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 1088.01 KB
2) Zapytanie ofertowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 1170.67 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa doradcy zawodowego, którą objęci zostaną niepełnosprawni uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku) .

Symbol: CR III 3421 / 16 / 1 / 2014 z 25/04/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 1062.25 KB
2) Zapytanie ofertowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 1179.32 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa doradcy zawodowego, którą objęci zostaną usamodzielniający się wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą będący uczestnikami projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku) .

Symbol: CR III 3421 / 16 / 2 / 2014 z 25/04/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 1039.55 KB
2) Zapytanie ofertowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 1178.24 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa trenera pracy, którą objęci zostaną uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku) .

Symbol: CR III 3421 / 16 / 3 / 2014 z 25/04/2014r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 439.03 KB
2) Zapytanie ofertowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 491.94 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu autokarem 33 osób - niepełnosprawnych uczestników (w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 18 / 2013 z 30/10/2013r.

Data wprowadzenia: 2013-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu autokarem 33 osób - niepełnosprawnych uczestników (w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 18 / 2013 z 18/10/2013r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 386.97 KB
2) Zapytanie ofertowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 332.42 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu wykonawcy usługi – Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla grupy 20 osób – uczestników warsztatu wyjazdowego w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 17 / 2013 z 10/10/2013r.

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu wykonawcy usługi – Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu wyjazdowego dla uczestników projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 56 / 2013 z 09/10/2013r.

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyłonieniu wykonawcy usługi – Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów rozwoju osobistego i zarządzania energią własną dla grupy 18 usamodzielniających się wychowanków – uczestników projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: Symbol: CR III 3421 / 55 / 2013 z 08/10/2013r.

Data wprowadzenia: 2013-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa transportu osób – 20 uczestników w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku).

Symbol: CR III 3421 / 18 / 2013 z 08/10/2013r.

Data wprowadzenia: 2013-10-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu technologa robót wykończeniowych dla 1 uczestnika projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 58 / 2013 z 01/10/2013r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 1102.45 KB
2) Zapytanie ofertowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 648.91 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursu zawodowego tj. kursu cukiernika dla 1 uczestnika (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 52 / 2013 z 13/09/2013r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 1090.91 KB
2) Zapytanie ofertowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 787.33 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-09-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursu graficznej obróbki zdjęć dla 1 uczestniczki projektu w wymiarze 35 godzin zajęć dydaktycznych (35 x 45 minut) (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 53 / 2013 z 05/09/2013r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 946.6 KB
2) Zapytanie ofertowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 638.33 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursów zawodowych w ramach projektu "Skrzydła Powiatu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wg. Specyfikacji)

Symbol: CR III 3421 / 52 / 2013 z 04/09/2013r.

Data wprowadzenia: 2013-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursów zawodowych (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 52 / 2013 z 04/09/2013r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 1282.91 KB
2) Zapytanie ofertowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 956.05 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursu tatuażu dla 1 uczestnika projektu w wymiarze 90 godzin dydaktycznych (90 x 45min.) (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 50 / 2013 z 21/08/2013r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 1009.2 KB
2) Zapytanie ofertowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 578.54 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-08-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursu graficznej obróbki zdjęć dla 1 uczestniczki projektu (szczegóły w załączniku)

Symbol: CR III 3421 / 53 / 2013 z 20/08/2013r.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 1094.34 KB
2) Zapytanie ofertowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 695.35 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-08-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B dla 3 niepełnosprawnych uczestników (niepełnosprawność ruchowa w obrębie kończyn górnych i dolnych) w ramach projektu "Skrzydła Powiatu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wg. specyfikacji)

Symbol: CR III 3421 / 41 / 2 / 2013

Data wprowadzenia: 2013-08-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursów zawodowych (wg. specyfikacji)

Symbol: CR III 3421 / 47 / 2013

Data wprowadzenia: 2013-08-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursów zawodowych (wg. specyfikacji)

Symbol: CR III 3421 / 46 /2013

Data wprowadzenia: 2013-08-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa specjalistyczna polegająca na przeprowadzeniu zajęć/warsztatów ogólnousprawniających dla 1 uczestnika projektu z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CR III 3421 / 51 / 2013 z 26/07/2013r.

Data wprowadzenia: 2013-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego warsztatów z zakresu metod i technik rękodzieła artystycznego oraz decoupage dla grupy 11 niepełnosprawnych uczestników projektu z niepełnosprawnością intelektualną z zaburzeniami psychicznymi oraz poruszających się na wózku inwalidzkim (1 uczestniczka)

Symbol: CRIII/3421/42/2013 z 19/07/2013

Data wprowadzenia: 2013-08-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursów komputerowych

Symbol: CRIII/3421/43/2013 z 22/07/2013

Data wprowadzenia: 2013-08-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursów językowych (szczegóły w załączniku)

Symbol: CRIII/3421/44/2013 z 22/07/2013

Data wprowadzenia: 2013-08-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B dla 18 uczestników projektu w ramach projektu "Skrzydła Powiatu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wg specyfikacji

Symbol: CRIII/3421/41/1/2013 z 19/07/2013

Data wprowadzenia: 2013-08-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzaniu warsztatów psychologicznych dla grupy 42 niepełnosprawnych uczestników w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wg specyfikacji (szczegóły w załączniku) [ ! ! ! UWAGA ! ! ! W dniu 14 czerwca 2013r. treść zamówienia uległa zmianie ]

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 1260 KB
2) Zapytanie ofertowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 1041.06 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
4) Zapytanie ofertowe str.1 (po zmianie z 14/06/2013) Typ: JPG, Rozmiar: 1239.14 KB
5) Zapytanie ofertowe str.2 (po zmianie z 14/06/2013) Typ: JPG, Rozmiar: 1022.2 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzaniu warsztatów pn. "Równość szans kobiet i mężczyzn" dla 19 usamodzielniających się wychowanków w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wg specyfikacji (szczegóły w załączniku)

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 745.94 KB
2) Zapytanie ofertowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 837.71 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów z tematyki więzi i teorii przywiązania dla grupy 20 usamodzielniających się wychowanków w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wg specyfikacji (szczegóły w załączniku)

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 803.93 KB
2) Zapytanie ofertowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 718.93 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów z tematyki naturalnego planowania rodziny dla grupy 20 usamodzielniających się wychowanków w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wg specyfikacji (szczegóły w załączniku)

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 774.15 KB
2) Zapytanie ofertowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 847.74 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji zajęć integracyjnych, sportowych oraz o charakterze kulturalnym dla 23 uczestników w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zakwaterowanych na terenie Szczyrku, wg specyfikacji (szczegóły w załączniku)

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 1003.01 KB
2) Zapytanie ofertowe str.3 Typ: JPG, Rozmiar: 426.01 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
4) Zapytanie ofertowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 1036.08 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa transportu osób - 23 uczestników w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wg specyfikacji (szczegóły w załączniku)

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 943.19 KB
2) Zapytanie ofertowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 823.12 KB
3) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla 23 uczestników w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wg specyfikacji (szczegóły w załączniku)

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str.1 Typ: JPG, Rozmiar: 1007.17 KB
2) Zapytanie ofertowe str.2 Typ: JPG, Rozmiar: 1174.29 KB
3) Zapytanie ofertowe str.3 Typ: JPG, Rozmiar: 437.02 KB
4) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ogłasza ponownie zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego warsztatów ceramicznych dla grupy 16 niepełnosprawnych uczestników projektu (stopień znaczny, umiarkowany) w tym z niepełnosprawnością intelektualną.

Załączniki:
1) 31.10.2012 zapytanie ofertowe na wartsztaty ceramiczne Typ: DOC, Rozmiar: 160 KB
2) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 18.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ogłasza zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego warsztatów tanecznych dla grupy 9 niepełnosprawnych uczestników projektu (stopień znaczny, umiarkowany) w tym z niepełnosprawnością intelektualną.

Załączniki:
1) 22.10.2012 zapytanie ofertowe na wartsztaty taneczne Typ: DOC, Rozmiar: 160.5 KB
2) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 18.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ogłasza zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego warsztatów dziennikarskich dla grupy 6 niepełnosprawnych uczestników projektu (stopień znaczny, umiarkowany) w tym z niepełnosprawnością intelektualną.

Załączniki:
1) 22.10.2012 zapytanie ofertowe na wartsztaty dziennikarskie Typ: DOC, Rozmiar: 161.5 KB
2) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 18.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ogłasza zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego warsztatów ceramicznych dla grupy 16 niepełnosprawnych uczestników projektu (stopień znaczny, umiarkowany) w tym z niepełnosprawnością intelektualną.

Załączniki:
1) 22.10.2012 zapytanie ofertowe na wartsztaty ceramiczne Typ: DOC, Rozmiar: 161 KB
2) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 18.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursu obsługi wózka widłowego (akumulatorowego i/lub spalinowego) dla 1 uczestnika projektu, z uwzględnieniem egzaminu UDT, w wymiarze min. 67 godzin zegarowych: tj. zajęć teoretycznych min.52 godzin oraz zajęć praktycznych min. 15 godzin, uprawniający do samodzielnej i bezpiecznej pracy w transporcie wewnątrzzakładowym, zgodnie z przygotowanym programem szkolenia.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - kurs obsługi wózka widłowego Typ: DOC, Rozmiar: 165.5 KB
2) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 18.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje o  rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w  zakresie działalności na  rzecz integracji i reintegracji zawodowej i  społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach realizacji projektu systemowego „Skrzydła Powiatu – Rozwój i  promocja aktywnej integracji społecznej i  zawodowej mieszkańców powiatu tarnogórskiego” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i  współfinansowanego przez  Europejski Fundusz Społeczny.

Załączniki:
1) Pełna informacja o rozstrzygnięciu konkursu Typ: DOC, Rozmiar: 114.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursu w zakresie grafiki komputerowej i tworzenia stron www (dla 1 niepełnosprawnego uczestnika projektu w wymiarze min 80 godzin).

Załączniki:
1) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 18.5 KB
2) Zapytanie ofertowe - kurs komputerowy Typ: DOC, Rozmiar: 167 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach realizacji projektu systemowego „Skrzydła Powiatu – Rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu tarnogórskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny

Załączniki:
1) Ogłoszenie - konkurs ofert Typ: PDF, Rozmiar: 297.03 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego następujących kursów językowych: kurs języka angielskiego dla 1 uczestnika projektu oraz kurs języka niemieckiego dla 2 uczestników projektu.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - kursy językowe Typ: DOC, Rozmiar: 158 KB
2) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 18.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego następujących kursów komputerowych: kurs obsługi komputera (dla 4 niepełnosprawnych uczestników projektu, w wymiarze 30 godzin), kurs serwisowania sprzętu komputerowego (dla 1 niepełnosprawnego uczestnika projektu, w wymiarze 30 godzin), kurs w zakresie grafiki komputerowej i tworzenia stron www (dla 1 niepełnosprawnego uczestnika projektu w wymiarze min 120 godzin).

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - kursy komputerowe Typ: DOC, Rozmiar: 163 KB
2) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 18.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego następujących kursów: kurs sprzedawcy z obsługą komputera i kasy fiskalnej (dla 2 uczestników projektu, w wymiarze min. 120 godzin zajęć), kurs bukieciarstwa z elementami pakowania prezentów oraz obsługa kasy fiskalnej (dla 4 uczestników projektu, w wymiarze min. 70 godzin zegarowych zajęć teoretycznych i praktycznych), kurs kelnera z elementami dekoracji stołów, sal i aranżacją wnętrz (dla 1 uczestnika projektu, w wymiarze min 30 godz. zajęć), kurs kucharza małej gastronomii z elementami cateringu (dla 1 uczestnika projektu, w wymiarze min 110 godzin zajęć teoretycznych 30godz. i praktycznych 80godz. + minimum sanitarne), kurs pracownika administracyjno – biurowego z elementami przedsiębiorczości (dla 1 uczestnika projektu, w wymiarze min. 90 godzin zajęć), kurs pracownika ochrony bez wymogu posiadania licencji (dla 3 uczestników projektu, w wymiarze min. 80 godzin zajęć), kurs koparko- ładowarki w zakresie III klasy uprawnień (dla 1 uczestnika projektu, w wymiarze 116 godzin teoretycznych + 86 godzin zajęć praktycznych - w tym 26 godz. stażu pracy przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej koparko – ładowarki).

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - kursy zawodowe Typ: DOC, Rozmiar: 169 KB
2) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 18.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B dla 13 uczestników w ramach projektu „Skrzydła Powiatu- rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 18.5 KB
2) Zapytanie ofertowe - prawo jazdy kat. B Typ: PDF, Rozmiar: 198.01 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów pn. „Równość szans kobiet i mężczyzn” dla grupy 17 usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:
1) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 18.5 KB
2) Zapytanie ofertowe - warsztaty "Równość szans kobiet i mężczyzn" Typ: DOC, Rozmiar: 158.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów z tematyki naturalnego planowania rodziny dla grupy 17 usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe - planowanie rodziny Typ: DOC, Rozmiar: 158 KB
2) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 18.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest zorganizowanie usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla 20 uczestników w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - usługa noclegowa z wyżywieniem Typ: DOC, Rozmiar: 159.5 KB
2) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 18.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa organizacji zajęć integracyjnych, sportowych oraz o charakterze kulturalnym dla 20 uczestników w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zakwaterowanych na terenie Korbielowa.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - usługa organizacji zajęć integracyjnych, sportowych oraz o charakterze kulturalnym Typ: DOC, Rozmiar: 159.5 KB
2) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 18.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa transportu osób - 20 uczestników w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - usługa transportu Typ: DOC, Rozmiar: 158.5 KB
2) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 18.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - usługa psychologiczna polegająca na przeprowadzeniu warsztatów psychologicznych dla grupy 44 niepełnosprawnych

Załączniki:
1) Formularz oferty Typ: DOC, Rozmiar: 18.5 KB
2) Zapytanie ofertowe na warsztaty psychologiczne Typ: DOC, Rozmiar: 159.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-23

WIĘCEJ »
  »  Zamówienia publiczne w oparciu o Ustawę PZP
  »  Zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania ustawy PZP
  »  Rozstrzygnięcia/informacja o zamiarze zawarcia umowy
  »  Informacja o zawarciu umowy
  »  Unieważnienia
  »  Plan postępowań o udzielenia zamówień
  »  Formularze i druki
  »  Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi
  »  Archiwum

POWRÓT