» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Tytuł:  Ponowne zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie specjalistycznego wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie specjalistycznego wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej

Symbol: CRIII.3421.16.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-12-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ponowne zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie specjalistycznego wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej

Symbol: CRIII.3421.16.2020

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-11-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie cyklu II terapii metodą Tomatisa dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu "Teraz MY"

Symbol: CRIII-TM.3421.7.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie specjalistycznego wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej

Symbol: CRIII.3421.16.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-11-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla niepełnosprawnych uczestników/czek projektu "Teraz MY"

Symbol: CRIII-TM.3421.14.2020

Załączniki:
1) Klauzula RODO
2) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2020-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego

Symbol: CRIII.3421.9.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie usługi wsparcia w zakresie nauki dietetyki w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego

Symbol: CRIII.3421.8.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-09-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie usługi wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego

Symbol: CRIII.3421.10.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-09-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego

Symbol: CRIII.3421.9.2020

Załączniki:
1) Klauzula RODO
2) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2020-09-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie warsztatów WenDo z zakresu asertywności i samoobrony dla kobiet zagrożonych i doświadczających przemocy w rodzinie w ramach programu osłonowego "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE"

Symbol: CRIII.3421.4.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla osób starszych po 60 roku życia z zakresu przyczyn i skutków przemocy w ramach programu osłonowego "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE"

Symbol: CRIII.3421.3.2020

Załączniki:
1) Klauzula RODO
2) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2020-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w ramach programu osłonowego "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE"

Symbol: CRIII.3421.2.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowanie warsztatów wyjazdowych kulinarnych dla usamodzielniających się wychowanków /ek - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.13.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-07-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania warsztatów wyjazdowych kulinarnych dla usamodzielniających się wychowanków/nek - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.13.2020

Załączniki:
1) Klauzula RODO
2) Zapytanie o cenę

Data wprowadzenia: 2020-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie terapii logopedycznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.5.2020

Załączniki:
1) Klauzula RODO
2) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2020-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Symbol: CRII.3421.PZP.2.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3) Oświadczenie RODO
4) Klauzula informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie terapii pedagogicznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.9.2020

Załączniki:
1) Klauzula RODO
2) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2020-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, wspierających dla małych dzieci z uwzględnieniem elementów terapii metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - uczestnika/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.10.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie psychoterapii dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.8.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie terapii metodą Tomatisa dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.7.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.6.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-04-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZMIENIONE - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie terapii EEG Biofeedback dla dzieci - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.3.2020

Załączniki:
1) Klauzula RODO
2) ZMIENIONE Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2020-04-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZMIENIONE - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie terapii logopedycznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.5.2020

Załączniki:
1) Klauzula RODO
2) ZMIENIONE Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2020-04-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZMIENIONE Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie terapii SI dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.4.2020

Załączniki:
1) Klauzula RODO
2) ZMIENIONE Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2020-04-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZMIENIONE Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowanie i przeprowadzenie letnich warsztatów terapeutycznych wyjazdowych dla dzieci - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.2.2020

Załączniki:
1) Klauzula RODO
2) ZMIENIONE Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2020-04-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów wspierająco - profilaktycznych dla rodziców z dziećmi w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-PCUS.3421.12.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów edukacyjnych dla rodziców zastępczych wraz z dziećmi umieszczonymi w pieczy oraz otoczeniem w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-PCUS.3421.11.2020

Załączniki:
1) Klauzula RODO
2) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2020-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i rodziców w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-PCUS.3421.10.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie szkolenia pn. "Dziecko krzywdzone" w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-PCUS.3421.9.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-03-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenia spotkania z dietetykiem/specjalistą ds. żywienia pod kątem wpływu diety na zaburzenia zachowania dzieci w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-PCUS.3421.8.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-03-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów wspierająco-profilaktycznych dla rodziców z dziećmi w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-PCUS.3421.12.2020

Załączniki:
1) Zapytanie o cenę
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-02-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów edukacyjnych dla rodziców zastępczych wraz z dziećmi umieszczonymi w pieczy oraz otoczeniem w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-PCUS.3421.11.2020

Załączniki:
1) Zapytanie o cenę
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-02-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów dla rodziców i dzieci w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-PCUS.3421.10.2020

Załączniki:
1) Zapytanie o cenę
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-02-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. prowadzenia spotkań z dietetykiem/specjalistą ds. żywienia pod kątem wpływu diety na zaburzenia zachowania dzieci w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-PCUS.3421.8.2020

Załączniki:
1) Zapytanie o cenę
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. przeprowadzenia szkolenia pn. "Dziecko krzywdzone" w ramach projektu w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.9.2020

Załączniki:
1) Zapytanie o cenę
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CRIII.3421.1.2020

Załączniki:
1) Klauzula RODO
2) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2020-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów zapobiegających wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.6.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie terapii EEG Biofeedback dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.01.2020

Załączniki:
1) Klauzula RODO
2) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2020-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie szkolenia z zakresu przebiegu ciąży i opieki nad małym dzieckiem oraz radzenia sobie z trudnościami w opiece i wychowaniu dzieci w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.7.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów zapobiegających wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.6.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów prowadzenia szkoleń z zakresu przebiegu ciąży i opieki nad małym dzieckiem oraz radzenia sobie z trudnościami w opiece i wychowaniu dzieci w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.7.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie terapii EEG Biofeedback dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.1.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenia warsztatów dla rodziców z dziećmi z zakresu efektywnego spędzania wolnego czasu w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.2.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenia warsztatów dla rodzin w zakresie komunikacji rodzic - dziecko w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.3.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - poradnictwo psychologiczne dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.5.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie terapii EEG Biofeedback dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.1.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowania i prowadzenia treningu interpersonalnego w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.04.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Symbol: CRII.3421.PZP.1.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów prowadzenia warsztatów dla rodziców z dziećmi z zakresu efektywnego spędzania wolnego czasu w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.2.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów prowadzenia warsztatów dla rodzin w zakresie komunikacji rodzic - dziecko w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.3.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2020-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZMIENIONE - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - na prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci - uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.7.2019

Załączniki:
1) Klauzula RODO
2) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2020-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zapewnienie zakwaterowania z pełnym wyżywieniem w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.15.2019

Załączniki:
1) Klauzula RODO
2) Zapytanie ofertowe - WYJAZD

Data wprowadzenia: 2019-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi społecznej - wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.24.2019

Załączniki:
1) PONOWNE Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-12-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi społecznej - wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.24.2019

Załączniki:
1) PONOWNE Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Symbol: CRIV.342.2.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe i klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-11-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  (ZMIENIONE) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zapewnienia noclegu wraz z pełnym wyżywieniem dla uczestników/czek w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.15.2019

Załączniki:
1) Klauzula RODO
2) (ZMIENIONE) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2019-11-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - usługa szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie szkolenia "Trauma - terapia i postępowanie" w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.13.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-10-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów prowadzenia szkolenia w ramach programu PRIDE: rodzinna opieka zastępcza dla uczestników/czek w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.4.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie szkolenia "Trauma - terapia i postępowanie" w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.13.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych, bezpieczeństwa w sieci itp. w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.14.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów prowadzenia szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych, bezpieczeństwa w sieci itp. w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.14.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.12.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie specjalistycznego poradnictwa lekarza neurologa w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.11.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów prowadzenia szkolenia "Trauma - terapia i postępowanie" w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.13.2019

Załączniki:
1) PONOWNE Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi społecznej - wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.24.2019

Załączniki:
1) PONOWNE Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie grupy wsparcia edukacyjnego dla rodziców w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ZMIENIONE)

Symbol: CRIII-PCUS.3421.9.2019

Załączniki:
1) Klauzula RODO
2) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie warsztatów dla rodzin w zakresie komunikacji rodzic-dziecko w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ZMIENIONE)

Symbol: CRIII-PCUS.3421.10.2019

Załączniki:
1) Klauzula RODO
2) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów prowadzenia szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych, bezpieczeństwa w sieci itp. w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.14.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZMIENIONE Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów prowadzenia szkolenia "Trauma - terapia i postępowanie" w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.13.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów prowadzenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.12.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów specjalistycznej usługi lekarza neurologa w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.11.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów prowadzenia warsztatów dla rodzin w zakresie komunikacji rodzic-dziecko w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.10.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-09-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów prowadzenia grupy wsparcia edukacyjnego dla rodziców w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.9.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-09-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi społecznej - wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.24.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Oświadczenie wykonawcy - art. 13 lub art. 14 RODO
3) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowanie i prowadzenie treningu interpersonalnego w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ZMIENIONE)

Symbol: CRIII-PCUS.3421.2.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną (ZMIENIONE)
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Symbol: CRIII.3421.13.2019

Załączniki:
1) Ponowne zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-08-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie usługi wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Symbol: CRIII.3421.14.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe i klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-08-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie usługi wsparcia w zakresie nauki dietetyki w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Symbol: CRIII.3421.15.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe i klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-08-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Symbol: CRIII.3421.13.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe i klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-08-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Symbol: CRIV.342.1.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe i klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-07-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy dla osób doświadczających problemów alkoholowych, w tym przemocy w ramach projektu "MAM MOC - pokonam przemoc"

Symbol: CRIII.3421.8.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na na prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla kobiet zagrożonych i doświadczających problemów alkoholowych, w tym przemocy w rodzinie w ramach projektu "MAM MOC - pokonam przemoc"

Symbol: CRIII.3421.9.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Symbol: CRIV.342.1.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną dotyczącą zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie e-administracji dla 5 osób z niepełnosprawnością - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.23.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-06-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci uczestników projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.7.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-06-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i prowadzenia szkolenia z e-administracji dla osób z niepełnosprawnościami - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.23.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-06-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowanie i prowadzenie treningu interpersonalnego w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.2.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci - uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.7.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2019-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - na prowadzenie warsztatów wyjazdowych kulinarnych dla uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (UNIEWAŻNIONE)

Symbol: CRIII-TM.3421.21.2019

Data wprowadzenia: 2019-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - na prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych na basenie dla dzieci uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wydłużenie terminu składanie ofert)

Symbol: CRIII-TM.3421.19.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - wydłużenie terminu składanie ofert

Data wprowadzenia: 2019-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - na prowadzenie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych dla dzieci na basenie - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.20.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2019-05-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowanie i prowadzenie treningu interpersonalnego w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.2.2019

Załączniki:
1) PONOWNE zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w ramach terapii W. Sherborne dla dzieci uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.14.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  PONOWNE Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - na prowadzenie psychoterapii dla dzieci uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.12.2019

Załączniki:
1) PONOWNE Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-04-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Symbol: CR.IV.342.1.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-04-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowanie i prowadzenie treningu interpersonalnego w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.2.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w ramach terapii W. Sherborne dla dzieci uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.14.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-04-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego doku dziecka

Symbol: CR.IV.342.1.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-04-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zapewnienie zakwaterowania z pełnym wyżywieniem w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.5.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-04-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - na prowadzenie psychoterapii dla dzieci uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.12.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - na zorganizowanie letnich warsztatów terapeutycznych wyjazdowych dla dzieci - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.16.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - na prowadzenie terapii SI dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - uczestnika/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.11.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-03-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - na prowadzenie psychoterapii dla dzieci uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.12.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-03-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w ramach terapii W. Sherborne dla dzieci uczestników/czeki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.14.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-03-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - na prowadzenie terapii logopedycznej dla dziecka uczestnika/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.13.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-03-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie terapii EEG Biofeedback uczestników i uczestniczek projektu "Teraz MY"

Symbol: CRIII-TM.3421.10.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zapewnienia zakwaterowania z pełnym wyżywieniem w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.5.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2019-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie szkolenia PRIDE: rodzinna opieka zastępcza w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.4.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - Przedmiotem zapytania jest wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów wydania opinii psychologicznej

Symbol: CR.IV.342.1.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2019-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowanie i prowadzenie treningu interpersonalnego w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.2.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2019-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów przeprowadzenia szkolenia PRIDE: rodzinna opieka zastępcza w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.4.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2019-03-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną dotyczącą przeprowadzenia stacjonarnych warsztatów dla usamodzielniających się wychowanków i wychowanek opuszczających pieczę zastępczą - uczestników i uczestniczek projektu "Teraz MY"

Symbol: CRIII-TM.3421.5.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowanie i prowadzenie treningu interpersonalnego w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ZMIENIONE)

Symbol: CRIII-PCUS.3421.2.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną (ZMIENIONE)

Data wprowadzenia: 2019-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i prowadzenia warsztatów z zakresu usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających pieczę zastępcza i ich opiekunów w ramach projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CRIII-TM.3421.5.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2019-02-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną na prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla niepełnosprawnych uczestników/czek projektu "Teraz MY"

Symbol: CRIII-TM.3421.7.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-02-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowanie i prowadzenie treningu interpersonalnego w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.2.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną dotyczącą zorganizowania i prowadzenia szkolenia z obsługi komputera dla osoby z niepełnosprawnością uczestnika projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CRIII-TM.3421.2.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CRIII.3421.1.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2019-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie warsztatów pt. "Szkoła dla rodziców" część 1,2,3 dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.1.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wieczy nt. kosztów zorganizowania i prowadzenia warsztatów z zakresu usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających pieczę zastępcza i ich opiekunów w ramach projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CRIII-TM.3421.5.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2019-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i prowadzenia szkolenia z obsługi komputera dla osoby z niepełnosprawnością uczestnika projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CRIII-TM.3421.2.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2019-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowanie i prowadzenie treningu interpersonalnego w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.2.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-02-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania warsztatów wyjazdowych podnoszących umiejętności spędzania czasu wolnego i zabaw z dziećmi z wykorzystaniem pedagogiki zabawy Klanza w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.0718.3.1.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2019-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie warsztatów pt. "Szkoła dla rodziców" część 1, 2, 3 w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.1.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe na usługę społeczną

Data wprowadzenia: 2019-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i prowadzenia szkolenia z obsługi komputera dla osoby z niepełnosprawnością uczestnika projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CRIII-TM.3421.5.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2019-01-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i prowadzenia treningu interpersonalnego w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - UZUPEŁNIONE

Symbol: CRIII-PCUS.3421.2.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - uzupełnione

Data wprowadzenia: 2019-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania rodzinnych wyjazdów integracyjnych dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą wraz z otoczeniem w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.3.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2019-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wieczy nt. kosztów zorganizowania i prowadzenia warsztatów z zakresu usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających pieczę zastępcza i ich opiekunów w ramach projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CRIII-TM.3421.5.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2019-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie diagnozy psychologicznej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SKORYGOWANE)

Symbol: CRIII-TM.3421.3.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe skorygowane

Data wprowadzenia: 2019-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie diagnozy pediatrycznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SKORYGOWANE)

Symbol: CRIII-TM.3421.4.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe - skorygowane

Data wprowadzenia: 2019-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i prowadzenia warsztatów pt. "Szkoła dla rodziców" część 1,2,3 w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.1.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2019-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - na usługę społeczną dot. organizacji warsztatów wyjazdowych dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą - uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CRIII-TM.3421.1.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2019-01-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i prowadzenia szkolenia z obsługi komputera dla osoby z niepełnosprawnością uczestnika projektu "Teraz MY"

Symbol: CRIII-TM.3421.2.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2019-01-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku - przedmiotem zapytania jest zorganizowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu przeciwdziałania przemocy i radzenia sobie z emocjami dla mężczyzn oraz przeprowadzenia treningu asertywności i radzenia sobie z przemocą dla kobiet -WenDo uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CRIII-TM.3421.1.2019

Załączniki:
1) Zapytanie cenowe w celu rozeznania rynku

Data wprowadzenia: 2019-01-04

WIĘCEJ »
POWRÓT